بایگانی

«مدنی» و «صمیمی»؛ به طعم جنبش‌های اجتماعی

چشم‌انداز جنبش معلمان

مطالبات معلمان و کنشگری زنان معلم

سخنگوی کانون صنفی معلمان: مطالبات معلمان عینی و واقعی است، آرمانی نیست

فراخوان تحصن و تجمع گام به گام سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

گسترش فشارهای امنیتی بر اعتراضات معلمان: لزوم باز اندیشی در استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی در گفتگو با علی کلائی: راهی جز کنش میدانی برای معلمان باقی نمانده

مصائب معلم بودن در دوران کرونا

روز جهانی معلم؛ معلمان پیشرو در بحران

رتبه‌بندی معلمان در گروگان سیاست

“معلمان” اولین قربانیانِ خصوصی‌سازی آموزش/ با حقوق زیر دو میلیون تومان نمی‌توان به «آموزش ک …

موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران

ما نیاز داریم یک «نه» جمعی سر دهیم/ احسان محمدی

لزوم سیاست‌های حمایتی جدی در حوزه‌ی مشارکت اقتصادی زنان

سلسه گفتگوها درباره برساختن برنامه های ایجابی و متقاطع: ایجاد تشکل‌های زنان بر پایه‌ی مشکلات معی …