بایگانی

فعالان صنفی معلمان در مناظره‌ای مطرح کردند: فوق‌العاده ویژه معلمان در شهریور ماه اجرا می‌شود؟/ تا …

گزارشی از اعتراض ۱۲۰۰ کارگر بیکارشده معدن :دو شبانه روز نفسگیر اعتراض در جاده بندرعباس-کهنوج/ مشکلا …

مصیبت تردد معلولان در محل کار پایانی ندارد/ حتی ارگان‌ها و وزاتخانه‌ها مناسب‌سازی نشده‌اند

طبقه‌ی کارگر و بیراهه‌ی رفرمیسم: انتقاد به بیانیه‌ی “اعتراض به دستمزد”

گزارش از وضعیت کارگران فروشنده در پی شیوع کرونا: تحمیل رکودِ بازار پوشاک بر کارگران/ از نبود امکانا …

زنان میان دو تیغه‌ی کار خانگی و کار مزدی

رانتِ مالیاتی برای برج‌های لوکس همچنان برقرار است/ سازمان امور مالیاتی ترجیح می‌دهد دست در لانه ز …

تله فقر برای کارگران در جستجوی مسکن/ آرزومندی کارگران برای اجاره خانه حتی در شوش و مولوی

از سرپناه فروریخته کارگران تا خانه‌های لوکس الهیه/ تهران به اندازه همه حاشیه‌نشینانش مسکن دارد

نگاهی دیگر به پدیده کودک کار؛ چهره‌های آفتاب‌خورده، دست‌های کوچک کار

پای درد و دلِ کارگران نساجی – نفس‌تنگی در سوله‌های الیاف و پرز