بایگانی

مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی؛ زنی که برای تغییر تاریخ آمده بود + کلیپ

مریم میرزاخانی: طرد کلیشه‌های جنسیتی در پرتو علم

روی جلد نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰

نشریه آزادی اندیشه – شماره ۱۰

روز تولد مریم میرزاخانی به عنوان «روز زنان در ریاضیات» نامگذاری شد

بیرکار و میرزاخانی؛ انعکاس خبر یک جایزه

این دو زن؛ به یاد ملکه هندسه ریمانی

“مریم”ِ اعداد

مزار مریم میرزاخانی

آرامگاه ایراندخت بزرگ در سرزمینی دیگر

پریشان‌گویی آقای سروش درباره مرگ مریم میرزاخانی

چالش تصویر مریم؛ شکست گفتمان رسمی حجاب

اخذ تابعیت ایرانی فرزند مریم میرزاخانی در یک قدمی تصویب: استثناگذاری به جای اصلاح قانون

دنیای علم جای هیجان کشف است؛ نه افتخار

مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری

ما همه مسافریم: برای مریم میرزاخانی

انتخاب مریم میرزاخانی زن ریاضیدان ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

نامه امید کوکبی به مریم میرزاخانی؛ دو نخبه‌ى علمى تبریک ما را از زندان اوین پذیرا باشید

برای پدر و دختری که افتخار آفریدند: «میرزاخانی ها» / فاطمه فرهنگ خواه

از مریم تا احسان و داماد پروین

مریم میرزاخانی، تیتر اول رسانه های جهان / رضوان مقدم

آیا یک «مادر» در ایران می تواند نوبل* ریاضیات را ببرد؟ / فرشته ذاکر

تبریک «کانون شهروندی زنان» به مناسبت دریافت جایزه نوبل ریاضی توسط «مریم میرزاخانی»