بایگانی

آچمز مردمان ایران و جهان، و راه های خروج از آچمز؟! در حال ویرایش و تکمیل

میرزا تقی خان فراهانی

ویرایش، فهرست نکاتی: شبه‌رازهای مگویی!، از قضیه امیرکبیری تا دلار ۴۰ هزارتومانی دروغین

میرزا تقی خان فراهانی

ده رهاورد ۱۰۰ روز جنبش اعتراضی، برخی از آثار کمی و کیفی

صلح بهترین و معقول‌ترین

امریکا میلیتاریسمی‌ترین رژیم جهان، اما صلح بهترین و معقول‌ترین

فساد اقتصادی در حکومت ج.ا

بروزرسانی‌های مهم، از انحطاط شایستگانی و شبه‌نفرین قتل امیرکبیر تا راز دلار ۴۰ هزار تومانی و مافی …

میرزا تقی خان فراهانی

انحطاط شایستگانی+شبه‌نفرین ۱۷۰ ساله توطئه قتل امیرکبیر+خلاصات مهم+بروزرسانی : توحش باطل‌های شش‌گ …

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

خلاصات مهم+بروزرسانی : توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بد …

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

خلاصات مهم : توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم …

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان! …

بحث مردم شناسی در مردم!

آبادان – فراری دادن یگان ویژه توسط جوانان آبادان

اندیمشک – مرگ بر خامنه‌ای! شعارهای تظاهرات مردم در خیابان‌های شهر – ویدئو

از صدای اعتراض مردم تا پیام انقلاب مردم

مردم یا ملت؟ کدامین حاکمیت؟

آیا در ایران «مردم» داریم؟

پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

به مناسبت روز عشق: در روزگار سختی و ملالت، عشق‌ها هم بی دوام است‎

اُفقِ سرنگونی: مردم و اپوزیسیون

مردم چکاره هستند…، مردم چه حقی‌ دارند؟

فاتحه‌ای که علی خامنه‌ای برای «جمهوری» خواند

مقاومت در برابر جرم دولتی

مقاومت در برابر جرم دولتی

https://www.akhbar-rooz.com/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6/

چه کسانی از تخریب اموال عمومی در اعتراضات مردمی سود می برند؟

مردم خسته و ناامید راه به جایی نمی‌برند

توطئه پنداری و هراس از آزادی: از شاه تا خمینی!

چگونگی سرکوبگری آزادی توسط نظام زکزی

«شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه!

سیاه بازی در غوغای بی برقی!

چرا رهبران ما -از شاه تا آخوند- به ما گوش نمی‌کنند؟

دِگرش بَد در ماهیت و کارکرد پول (تبدیل شدن پول واقعی به کاذب)