بایگانی

برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

سلطه‌ی مردسالاری بر میدان سیاست (یا همان سیاست مردانه)

زنان بلوچی که آزادی را در گوشِ هم پچ‌پچ می‌کنند

تداوم مردسالاری و نولیبرالیسم ایرانی

گزارشی درباره چگونگی مرگ شلیر، زن مریوانی:  «او جامعه و قانون را می‌شناخت و خواست بمیرد»

چرا مردم نسبت به روایات خشونت جنسی بی‌تفاوت می‌شوند؟

 آزارگران علی‌رغم درک مفهوم رضایت جنسی آن را نادیده می‌گیرند

نگاهی به همه انتقادات و واکنش‌های شکل گرفته پیرامون بیانیه جریان روایتگری خشونت جنسی:  تکثر در غای …

درباره انتقادات به بیانیه جمعی: عاملیت زنانه و روایات خشونت جنسی

درباره حاشیه‌های مداخلات مردانه پیرامون بیانیه نقد جنبش می‌تو خطاب به مردان: همراهی آری، جلوداری …

انتقام مردسالاران: چرا اقتدارگرایان از زنان می‌ترسند؟

به نام امنیت زنان به کام مردسالاری/چرا تفکیک‌های جنسیتی به خشونت علیه زنان می‌انجامد؟

ستمدیده و ستمگران – سوءرفتار سیستماتیک با مردان

بررسی ریشه کلمه ناموس و معنای آن در فرهنگ ایرانیان

دیالوگ هفته: روز جهانی زن، ضرورت وداع مردان با مردسالاری و اهمیت تشکل مستقل زنان

نفی مردسالاری در مردان، از ضرورت‌های نفی ستم بر زنان

“این داس و قمه را کدام سیستم ،کدام قانون، کدام مناسبات، به دست پدران و همسران داده؟” – پروین ذبیحی

قضاوت مردسالاری در برخورد با خشونت جنسی

برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان خشونت علیه زنان [پنج: من تنها مالک بدنم هستم!]

مردسالاری تنگنای اجتماعی مشترک مردمان ساکن ایران

کار خانگی بدون مزد و تکراری

مردانگی‌های جدید و خشونت یقه‌سفید

مردسالاری فاجعه‌‌محور

قتل عام دختران دبستانی در افغانستان به دست فاشیست‌های اسلامی را قویا محکوم می‌کنیم!

استاد آوازه‌خوان در آغوش مردسالاری

فایل صوتی محسن نامجو و تراوشات ذهن یک مرتجع

رابطه‌ی نقش‌های جنسیتی در جامعه‌ی مردسالار و خودکشی

عدم پذیرش حقوق اقلیت‌های جنسی در سایه استبداد و مردسالاری

مردسالاری و سرکوب سیستماتیک زنان در جمهوری اسلامی ایران!

هدف اصلی مبارزات زنان: سرمایه‌داری و مردسالاری