بایگانی

جنگ در اوکرائین  (قسمت سوم)

در کردستان ایران چه میگذرد؟

معرفی کتاب شهری کوچک و مبارزاتی بزرگ از مجید حسینی

هفت تپه‌ای‌ها همه مدال‌ها را از آن خود کرده‌اند

رهبری واحد، “غایب” بزرگ جنبش هفت تپه

مطالبه از مجلس و قوه قضائیه برای مجازات قوه مجریه اشتباه است

هفت تپه و خطر از دست رفتن استقلال کارگری

قدرت و ضعف اعتصابات اخیر در نفت و پتروشیمی

شروع اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان صنعت نفت ایران

قدرت و ضعف اعتصابات اخیر در نفت و پتروشیمی

بنام کارگران چهره یک جلاد خون آشام را نیارائید!

پذیرش شلیک به بوئینگ ۷۳۷، پازلی دیگر از جام زهر تعامل

تامین رهبری کمونیستی در مبارزات اعتراضی ( باز هم در باره شعار دادن بر علیه اپوزیسیون)

نامه به دانشجویان چپ دانشگاه تهران: شعار بر علیه اپوزیسیون رژیم اسلامی اشتباه است

ای ایران، این کفن توست که می‌بافیم

اپوزیسیون دست راستی و خطر فروپاشی مدنیت در ونزوئلا

تاسف بار؛ اعتصاب سراسری مردم کردستان ملی خور شد

در تدارک اول ماه مه (چه باید و چه نباید کردها)