بایگانی

قبری‌ که درش از روبه‌رو باز می‌شود

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان …

پشتیبانی سندیکاهای فرانسوی از فعالان کارگری و معلمان بازداشت‌شدۀ ایران

اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان در زندان اوین

معلمان محکوم به حبس روز جهانی معلم را در اوین پاس داشتند

محمود بهشتی لنگرودی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد

فشار و تهدید دادستانی برای بازگشتم به زندان

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل: «فعالان کارگری را آزاد کنید»

دادگاه تجدید نظر محمود بهشتی لنگرودی برگزار شد

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

به بهانه حبس کردن کارگران طلبکار در قفس سگ ها

محمود بهشتی لنگرودی باردیگر از حق ملاقات با خانواده خود محروم ماند

معلم زندانی بعد از ۲۰ روز اعتصاب غذا به مرخصی اعزام شد

بیانیه شماره (۱) کانون صنفی معلمان ایران درخصوص اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی

اعتصاب غذای سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان در اعتراض به محکومیت ۹ سال حبس