بایگانی

مجله حقوق ما

شماره ۲۰۵ مجله حقوق ما؛ تفکیک قوا

اعدام بس است

اعدام بس است – برنامه ۲۱۶

اعدام بس است

اعدام بس است – برنامه ۲۱۳

اعدام بس است

اعدام بس است – برنامه ۲۱۳

برخورداری از مســکن

برخورداری از مســکن در ایران، حق یا رویـــا؟

محمد مقیمی

نقش حقوق و حقوق‌دانان در گذار به دموکراسی

محمد مقیمی

مغلطه‌ای به نام پلیس امنیت اخلاقی

محمد مقیمی

تشکیل و عضویت در سندیکا، یک حق بشری است

مجله حقوق ما

کاریکاتورهای شارلی ابدو و شوکران آزادی بیان

اعدام

نگاه قدسی به مجازات قصاص، مانع درجه‌بندی انواع قتل در ایران است

شماره ۱۹۵ مجله حقوق ما

شماره ۱۹۵ مجله حقوق ما منتشر شد

مجله حقوق ما

خیزش سراسری ۱۴۰۱و دورنمای دادخواهی برای چشم‌ها

حمله بیولوژیک به دانش‌آموزان

حمله بیولوژیک به دانش‌آموزان، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است

محمد مقیمی

نظریه ولایت فقیه؛ بدعتی خلاف شرع، اصول حقوقی و عقل سلیم

محمد مقیمی

پدیده آتش‌سوزی جنگل‌ها و سوءمدیریت حکمرانان

محمد مقیمی

آزادی گران‌بهاترین موهبت نوع بشر

محمد مقیمی

نگاهی به مبانی جرم محاربه و افساد فی الارض

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، راهبردی برای استفاده از دکترین مسئولیت حمایت

دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب، مترسک سرخرمن

کودک سرباز

سوءاستفاده از کودکان برای سرکوب مردم معترض، مصداق بارز جنایت جنگی است

دفاع مشروع، حق شهروندان در برابر حکومت ستمگر

محمد مقیمی

نگاهی اجمالی به چالش‌های امنیت شغلی وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران در ایران

محمد مقیمی

شناسایی محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری، نقطه عطفی در حقوق بشر

شناسایی محیط زیست سالم به‌عنوان یک حق بشری، نقطه عطفی در حقوق بشر

 نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری، کابوس جمهوری اسلامی

سلب حق مسکن، نقض حق حیات

قصاص، ردپایی از دوران دادگستری خصوصی (انتقام شخصی)

اگر دموکراسی داشته باشیم، زندانی سیاسی نخواهیم داشت

حق بر محیط زیست سالم در قانون هدفمند کردن یارانه ها

خصوصی سازی و رعایت حقوق بشر