بایگانی

گفت‌وگوی احمد غلامی با محمد مالجو درباره کتاب “خیز خام” – گمشدگان تاریخ

نگاهی به مصاحبه محمد مالجو با نشریه انکار

لازمه‌ی فرهنگی سازمان‌یابی تهی‌دستان شهری [گفت‌وگوی همایون ایوانی با محمد مالجو]

بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن؟

ممنوعیت و صعوبت تشکل‌یابی‌؛ اصلی‌ترین بلای جان حیات ایرانی

از برزخ فنی تا دوزخ سیاسی: تورم‌ستیزی در پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با محمد مالجو

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ گفتگو با محمد مالجو

تصاحب به‌مدد سلب مالکیت در کالایی‌سازی آموزش عالی

از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی

در سمینار «خصوصی‌سازی در ایران» به بحث گذاشته شد . خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است

«آشفته‌فکری» یا آشفته‌خوانی؟

ابداع یا آشفته‌‌فکری اقتصادی؟

دوراهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟

مدارهای بحرانی در اقتصاد ایران

باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»

ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟

تحلیل محمد مالجو از تظاهرات سراسری ایران

گفتگو با محمد مالجو درباره سیاست‌گذاری در آموزش عالی :تحقق اراده اقلیت را وضعیت طبیعی جلوه می‌دهن …

کجا ایستاده‌ام؟ یک نکته درباره‌ی نوشته‌ی دکتر ناصر زرافشان

انقلاب اکتبر: یک گام به پیش، دو گام به پس

مکثی در نوشته‌ی محمدرضا نیکفر خطاب به فاطمه صادقی

اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز

مالجو، راغفر و مومنی چشم‌انداز اقتصاد ایران را بررسی کردند نابرابری‌ها به حد انفجار رسیده‌اند

غیبت‌های نظری در فراروایت همایون کاتوزیان

تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌های اقتصاد سیاسی ایران

دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟

تک‌صدایی ایدئولوژیک در همهمه‌ی دانشکده‌های اقتصاد