بایگانی

مجموعه ای پیرامون قتل های زنجیره ای واجا

از: کتاب مرض قند نوشته: عزیزنیسن.قسمتی از داستان:مسافرت آمریکا!! (به مناسبت #هفته_کتاب در ایران)

از کتاب: خر مرده نوشته: عزیزنسین قسمتی از داستان: “کنفرانس مهم” به مناسبت هفته کتاب در ایران

سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!

به مناسبت13آبان58سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(چند سال پیش)

عبرت خانه توحید کمیته مشترک ضد خرابکاری سلطنت فقیه رژیم آخوندی ولایت فقیه پهلوی!

واکاوی ماجرای حمل مواد منفجره به عربستان؛هاشمی اش درست است،اما کار من نیست!

دِل و دُماغ اصلاحات در ایران

درختان شنود؛میگن شنود نیست،اماباورنکنید!

مستند قائم مقام؛غش در معامله!

دولت سایه…قسمت چهارم

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

دولت سایه(قسمت سوم)

در باره ی دولت سایه // قسمت دوم

درباره دولت سایه(قسمت اول)

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

براندازی مصلحانه؟!

هشتمین فایل ویدئویی از محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) در ارتباط با کتاب و دو کتابی که اخیرا از من منتشر شده و حواشی آن

در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست!(این یک داستان واقعی ست)

در باره یک پیامک تلفنی

گفت و گوی ملی؛فریبی دیگر!

شنود شیطان (قسمت سوم)

پروپاگاندای احمدی نژاد

سرویس بهداشتی جاسوسان

فریب رفراندوم

دلار رازی ست!

دختران حجاب!

انقلابی سزارینی!

اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!

اگرخامنه ای فوت کند…اگرخاتمی رهبرشود!

مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!