بایگانی

واکاوی ماجرای حمل مواد منفجره به عربستان؛هاشمی اش درست است،اما کار من نیست!

دِل و دُماغ اصلاحات در ایران

درختان شنود؛میگن شنود نیست،اماباورنکنید!

مستند قائم مقام؛غش در معامله!

دولت سایه…قسمت چهارم

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

دولت سایه(قسمت سوم)

در باره ی دولت سایه // قسمت دوم

درباره دولت سایه(قسمت اول)

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

براندازی مصلحانه؟!

هشتمین فایل ویدئویی از محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) در ارتباط با کتاب و دو کتابی که اخیرا از من منتشر شده و حواشی آن

در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست!(این یک داستان واقعی ست)

در باره یک پیامک تلفنی

گفت و گوی ملی؛فریبی دیگر!

شنود شیطان (قسمت سوم)

پروپاگاندای احمدی نژاد

سرویس بهداشتی جاسوسان

فریب رفراندوم

دلار رازی ست!

دختران حجاب!

انقلابی سزارینی!

اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!

اگرخامنه ای فوت کند…اگرخاتمی رهبرشود!

مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!

جمهوری ایران؛نه ایرانی!

الخیرفی ما وقع(برگی از تاریخ انقلاب۵۷)

تفسیق

تذکری در قالب نقد به آقای دکتر صادق زیباکلام

یک سال بعد از اعدام مهدی_هاشمی مرا ترور کردند حسن صبرا(سردبیر الشراع)از افشاکنندگان مک فارلین از:محمد شوری

یک سال بعد از اعدام مهدی هاشمی مرا ترور کردند حسن صبرا(سردبیر الشراع)از افشاکنندگان مک فارلین

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت سوم وپایانی)