بایگانی

مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!(محمد شوی)

چهل تا 22 بهمن!

با انقلاب 57 چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2094017803999636?__tn__=K-R

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-95149.html

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

جمهوری اسلامی مواد مخدر است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

فریب و غش در معامله؛وقتی قورباغه جای قناری رنگ می شود

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

بیدی نیستم که با باد شنود برقصم!

مجموعه ای پیرامون قتل های زنجیره ای واجا

از: کتاب مرض قند نوشته: عزیزنیسن.قسمتی از داستان:مسافرت آمریکا!! (به مناسبت #هفته_کتاب در ایران)

از کتاب: خر مرده نوشته: عزیزنسین قسمتی از داستان: “کنفرانس مهم” به مناسبت هفته کتاب در ایران

سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!

به مناسبت13آبان58سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(چند سال پیش)

عبرت خانه توحید کمیته مشترک ضد خرابکاری سلطنت فقیه رژیم آخوندی ولایت فقیه پهلوی!

واکاوی ماجرای حمل مواد منفجره به عربستان؛هاشمی اش درست است،اما کار من نیست!

دِل و دُماغ اصلاحات در ایران

درختان شنود؛میگن شنود نیست،اماباورنکنید!

مستند قائم مقام؛غش در معامله!

دولت سایه…قسمت چهارم

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

دولت سایه(قسمت سوم)

در باره ی دولت سایه // قسمت دوم

درباره دولت سایه(قسمت اول)

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

براندازی مصلحانه؟!

هشتمین فایل ویدئویی از محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) در ارتباط با کتاب و دو کتابی که اخیرا از من منتشر شده و حواشی آن