بایگانی

اسلام با چماق و هویج(داستان روحانیت: داستان هفتم)

سیاست ما، عین روحانیت ما(داستان روحانیت) داستان ششم

کدام راه؟

اسلام منهای روحانیت(داستان روحانیت. داستان پنجم)این یک داستان واقعی ست!

۸ سال جنگ و دیگر هیچ!

لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ؛ فقه آخوندی! داستان روحانیت این یک داستان واقعی ست… داستان چهارم

بودجه و بودجه خوار؛ پولشویی روحانیت(داستان روحانیت)داستان سوم.این یک داستان واقعی ست!

شبان این گله روحانیت است! این یک داستان واقعی ست. داستان روحانیت(داستان دوم)

روضه خان؛ این یک داستان واقعی ست!(داستان روحانیت) داستان اول

نان، روبنایی که زیر بنا شد!

جنگ دو سوم؛ ولی فقیه سوم و پهلوی سوم

سراب خود اصلاحی در ۴۴ سالگی انقلاب۵۷

انقلاب ضرب در انقلاب، می شود: اصلاح

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

پیشگیری از سونامی ولی فقیه سوم!

ولایت فقیه پایان مشروطیت

ولایت فقیه اگر پیاده شود از برکت آن همه در رفاه و آسایش خواهند بود!

ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد!

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری تفکیک روحانیت از سیاست است!

تعطیلی روزنامه سلام فقط یک محکوم داشت!

رئیس جمهور هیچ کاری بدون موافقت مراجع تقلید انجام ندهد!

ولایت فقیه به این شکل، ولایت روحانیت است!

در قانون اساسی پیچ و مهره ها جوری سفت شده که همه چیز برگردد به ولایت فقیه!

کو حاکمیت ملی؟ کو جمهوری؟

سید محمود دعایی؛ دیداری که میسر شد و نشد!

مگه شما قابل آدم هستید؟ دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم!

ولایت فقیه  به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله!

ما این نظر را قبول نداریم که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آن ها حکومت کند!

ولایت فقیه نه تنها مورث دیکتاتوری نیست، به هیچ وجه هم حاکمیت ملی را نفی نمی کند!