بایگانی

در بحران فقدان رهبری؛ رضا خانی سپاهی و فقیه؟!

آیت شیطان, آیت الله مرگ، به دَرَک پیوست!

دو اعدامی ری شهری در دیدار با خمینی

مکث – میراث یک جلاد: محمدی ری شهری در دو عرصه جنایت و عارت

ری‌شهری، در دهه ۱۳۶۰، زمانی که وزیر اطلاعات بود

محمدی ری‌شهری، جنایتکار ناکام

ری شهری حاکم شرع خمینی مرد

ری شهری حاکم شرع خمینی مرد

اینجا زندان است؛ دانشگاه ولایت فقیه![این یک داستان واقعی ست] محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار) t.me/shourimohammad

اینجا زندان است؛ دانشگاه ولایت فقیه![این یک داستان واقعی ست]

22 سال پس از تعطیلی روزنامه سلام و 3 سوال؟

۲۲ سال پس از تعطیلی روزنامه سلام و ۳ سوال؟

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

اعتراف گیری قرون وسطایی نظام ولایت فقیه باشارلاتانیسم دینی!

سیاست کثیف مثل پول کثیف تطهیرمی شود

این حرکتی که وزارت اطلاعات شروع کرده معلوم نیست به کجابیانجامد…؟ به سعیدامامی!

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

ری شهری: ناصر سبحانی را اعدام کردیم چون قلمش برنده‌تر از هر سلاحی بود

اسلام را از مسیر اصلی منحرف کردیم!این یک داستان واقعی ست

اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم / این یک داستان واقعی ست.

جامعه مدنی و جامعه زدنی(۵)حق انتخاب،انتخاب حق

پارادوکس نفاق

اندر احوالات من…دولت سایه و…(۹)

اندر احوالات من (۵)..دولت سایه و…

چندسال پیش(۱۰)دفاعیات سید مهدی هاشمی در دادگاه شمس آبادی

چند سال پیش(۸)دستگیری و اعدام میر اشرافی از زبان امید نجف آبادی

نقشه پیش فرض در دست های آلوده