بایگانی

نمای بیرونی مسجد آرد خرمای اردکان

چپ ایرانی و مذهب

جنگ و صلح – در جست‌وجوی زبانی دیگر برای فهم و حرکت برای تغییر

مراجع اندیشه دموکراسی رادیکال

گفت‌وگوی سعید افشار (رادیو همبستگی) با محمدرضا نیکفر

گفت‌وگو درباره‌ی جنبش “زن، زندگی، آزادی” در آستانه‌ی یک‌سالگی آن

آگهی جلسه

وضعیت جنبش و پرسش‌های آن

سردی و شکاف: نگاه به شهر

نقد سوژه نرمال

محمدرضا نیکفر

گفتارهای برکلی: مقدمه‌ای بر تحلیل گفتمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» – محمدرضا نیکفر

محمدرضا نیکفر: شرط تحقق آزادی، بیرون آمدن از موقعیت رعیت بودن و نشستن بر جایگاه شهروند آزاد است

محمدرضا نیکفر − درس‌گفتار خاورمیانه

خاورمیانه و مشکل نداشتن یک آرمان سازنده صلح

درباره “خیزش ژینا”: آیا این جنبش شکست خورده است؟ چه باید کرد؟

زن، زندگی، آزادی • جنبش و پرسش‌های آن • سخنرانی و گفت‌وگو در کلن • پخش زنده

سجاد سپهری (ایران آکادمیا): گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر درباره برآمد جنبش انقلابی در ایران

در ایران چه می‌گذرد؟

دین در ایران؛ امروز و آینده

حوزه علمیه قم

دین در ایران، امروز و آینده

«ما» در ذهنت می‌گذرد، «من» بر زبانت*

محمدرضا شالگونی، محمدرضا نیکفر، سعید افشار − تلویزیون برابری

گفت‌وگو درباره انقلاب ۵۷ – محمدرضا شالگونی و محمدرضا نیکفر

ایران و مسئله‌ی غرب و غرب‌ستیزی

سمینار جنبش دادخواهی

نگاهی به مقاله‌ی «افسردگی چپ و بار گران تاریخ»

افسردگی چپ و بار گران تاریخ

وبینار درباره دادخواهی و روایت‌های زندان

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

اردوگاه مرگ آشویتس CC

چگونه می‌توان فاشیست نبود؟ ضرورت حرف زدن از هولوکاست و درس‌های آن

کرونا، علّامگی و استبداد

شهر گم‌شده، اثر پرویز کلانتری

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − بررسی عمومی مسئله‌ی انتگراسیون

درآمدی بر تئوری سیستم

جامعه مدنی: تعلیق و رفع تعلیق

پایه، نمود و منش نئولیبرالیسم ایرانی

وبینار مسئله «تقصیر» – عبدالکریم لاهیجی و محمدرضا نیکفر

نقد سیاست هویت