بایگانی

“همراه شو عزیز” – “ایران: سرای امید”

صدای مردم صدای خداست؟

همراه شو ای عزیز

قانون اساسی دوره انتقالی – منتسب به محمدرضا شجریان

بانگ مرغی که خاموش شد: محمدرضا شجریان و آوای یگانه‌ی او

همنشین بهار: شجریان، شمایلِ فرهنگیِ موسیقیِ ایران

محمدرضا شجریان کجای موسیقی ایرانی ایستاده؟

مرزهای اخلاق بین هنر و هنرمند کجاست؟

پیامدهای در گذشت استاد شجریان

صدای سرمستان – به خاطره معطر ِمحمدرضا شجریان

یادنامه محمدرضا شجریان

نکته‌ای چند در باره شجریان / م.سحر

گذر شجریان در شیراز؛ آقای پاک فطرت به اندازه آرایت حرف بزن

بلندترین آوای مرغ سحر از زندان تا کف خیابان و بزرگترین بدرقه آنلاین در تاریخ ایران

چهار کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر) برای کوچ استاد محمدرضا شجریان‎

برخورد غیر دموکراتیکِ مترجمین “کاپیتال” با سیاوش شجریان

بلندترین آوای مرغ سحر از زندان تا کف خیابان و بزرگترین بدرقه آنلاین در تاریخ ایران

بلندترین آوای مرغ سحر از زندان تا کف خیابان و بزرگترین بدرقه آنلاین در تاریخ ایران

در سوگ شجریان با مردم ایران همدرد هستیم!

فراخوان مراسم بزرگداشت استاد شجریان در ۳۲ شهر ایران

ایران – سرای امید

تجمع مردم و خواندن آوازی از زنده یاد محمدرضا شجریان در مقابل بیمارستان جم

محمدرضا شجریان درگذشت و بیش از شصت سال تاریخچه هنری را با خود از این دنیا برد

محمدرضا شجریان درگذشت و بیش از شصت سال تاریخچه هنری را با خود از این دنیا برد

آواز اعتراض

پاسخی به محسن نامجو

جمعه پدر و دختری؛ پدر کجای قصه ناپدید شد؟

کارتون روز: روز بخیر آقای شجریان