بایگانی

چرا مخالفان جمهوری اسلامی قدرت بر اتحاد ندارند؟

خودسوزی برای یک پیمانه برنج

اصلاح دینی در اسلام شیعی؛ تجارب، عبرت‌ها، موازین

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری: تحلیل انتقادی منظر قضائی بنیانگذار

کدیور درباره انتخاب خامنه‌ای: مصوبه رهبری فردی غیرقانونی بوده است

صدای اعتراض مردم

آن مسائل بالاتر؛ «اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند است»

سکولاریسم و نواندیشی دینی

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی

عید قربان، علیرضا رجائی و بی دهان خندیدن

نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود

خبرگان در مقابل مشروعیت مردمی

دفاع از رئیس جمهور و نقد مرجع مدافع استبداد دینی

آتش به اختیار

جوابیه‌ای به «پنج نکته» کدیور در ارتباط با انتخابات ۹۶

دشواری های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

بزرگانی که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند

کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده

انقلاب فرهنگی؛ اقدامی نادرست در مقابله با اقدام نادرست دیگری

نشسته (ردیف جلو) از راست به چپ: دکتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، حجةالاسلام صدر بلاغی، محمدتقی شریعتی، دکتر ناصر میناچی، آیت‌الله خامنه‌ای، دکتر کاظم سامی.

داستان ‌سرایی ناشیانه خودکشی قاتل دکتر سامی

چرا دکتر سامی را ترور کردند؟

مزایا و امتیازات هاشمی رفسنجانی

سید رضا زنجانی و تکفیر خمینی؟!

نامه‌ای که قابل طرح در مجلس نبود: سه دهه پایانی زندگی علی گلزاده غفوری

حکم سنگین احمد منتظری حمایت حاکمیت از کمیته مرگ است

جمهوری اسلامی از منظر برادر بزرگتر بنیانگذار

مرگ مشکوک نور چشم خمینی در اوین؛ حسن لاهوتی به روایت کدیور

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت