بایگانی

کودتا در میانمار! یک جنگ طبقاتی در میانمار در جریان است!

انقلاب ۵۷: افسانه‌ها و واقعیات!

انقلابی که در نیمه راه متوقف شد! به یاد دهمین سالگرد انقلاب مصر

به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب مصر!

٢١ آذر، فرقه دمکرات و پیشه وری

در سالگرد قیام ۹۸ و در آستانه قیامی قدرتمندتر

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

ویروس کرونا، سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی!

کرونای اسلامی خطرناکتر است: باید با اعتراض به جمهوری اسلامی به جنگ کرونا رفت!

مثلث شوم علیه انقلاب ۵۷!

داهول اسلامی در نقش یک رهبر!

آیا جنگی تمام عیار در راه است؟

تشییع جنازه‌ای فاشیستی: از فرمانده گشتاپو تا فرمانده قدس!

قاسم سلیمانی “آسمانی” شد؛ خامنه‌ای آچمز!

قاسم سلیمانی مهره‌ای در استراتژی بقا بود!

جایگاه قیام آبان ۹۸ در جنبش سرنگونی!

عصیان تهیدستان عراق علیه حکام اسلامی ایران و عراق!

“ابتکار صلح هرمز و ائتلاف امید”

“صدای پای سوسیالیسم به گوش میرسد”!

جنگ آیت الله ها و بحران حکومت اسلامی!”چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من”!

عبدالکریم سروش نعل وارونه میزند!

درس‌های کمون پاریس!

خشونت سرمایه‌داری علیه کمون پاریس!

موقعیت و نقش جدید جنبش کارگری در ایران