بایگانی

باز هم عزیزانی دیگر از خانواده‌های داغدار و دادخواه را از دست دادیم!

اعلام جرم علیه تمامی مسئولان جنایت کار حکومت اسلامی ایران!

بازداشت و آزار شهناز اکملی و دیگر خانواده‌های داغدار و دادخواه را به شدت محکوم می کنیم!

بازداشت و آزار شهناز اکملی و دیگر خانواده‌های داغدار و دادخواه را به‌شدت محکوم می‌کنیم!

یاد خانم عزت سلیمانی (مادر صادقی)، از مادران مقاوم و عاشق خاوران گرامی باد!

مادران پارک لاله ایران: اعلام جرم علیه تمامی مسئولان جنایت کار حکومت اسلامی ایران

یکی دیگر از مادران پیگیر و دادخواه خاوران از میان ما رفت!

گورستان هایی که با ما حرف می زنند- کافی است که سری به آنجا و آن‌ها بزنیم!

گزارشی از همراهی با خانواده‌های بازداشت شدگان جلوی زندان اوین

ما علیه تمامی مسئولان جنایت کار حکومت اسلامی ایران اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قی …

مادران داغدار به پا خیزید!

مردم متحد شکست نمی خورند!

ابراز شادمانی برای آزادی موقت عزیزانی از بند و ابراز خشم برای بازداشت های گسترده و اذیت و آزار مجدد …

ضرورت اتحاد عمل برای جلوگیری از بیدادگری‌های قرون وسطایی حکومت اسلامی ایران!

در اعتراض به احکام ظالمانه و برای جلوگیری از سرکوب، خفقان و جنایت بیشتر توسط حکومت اسلامی ایران و ب …

گزارشی فاجعه بار از آزادی کشی و سرکوب در ایران!

چهل سال خفقان، سرکوب، بازداشت، شکنجه، تبعیض، حبس‌های سنگین، اعدام، جنایت علیه بشریت و بی‌عدالتی …

مادران پارک لاله ایران: به بند کشیدن آزادی خواهان در ایران و شعار آزادی خواهی در جهان!

حرکت مستقل و دادخواهانه مادران پارک لاله ایران ده ساله شد!

حرکت مستقل و دادخواهانه مادران پارک لاله ایران ده ساله شد!

مادران پارک لاله ایران: احکام ناعادلانه اعضای پر تلاش کانون نویسندگان ایران، باید لغو شود!

بیانیه مادران پارک لاله ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

تسلیت مادران پارک لاله ایران: فاجعه پشت فاجعه برای مردم بی پناه ایران!

شادباش مادران پارک لاله ایران به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی

مادران پارک لاله ایران: روز جهانی زن بر تمامی زنان مبارز و خستگی ناپذیر ایران فرخنده باد!

مادر لطفی، زنی برجسته از جنبش دادخواهی ایران درگذشت!

اجازه ندهیم که عزیزان ما را دوباره شکنجه کنند!

مادر امیرشکاری، یکی از مادران جسور و دادخواه کشتارهای دهه ی ۶۰، از میان ما رفتند!

برای پایان دادن به سرکوب و شکنجه، متحدانه به پا خیزیم!

چرخه ی آزادی کشی، سرکوب، خشونت، بازداشت، شکنجه و قتل‌های دولتی سازمان یافته در ایران و زندان‌ها ب …