بایگانی

مسوولان جمهوری اسلامی ایران، ما خواهان هر چه سریعتر روشن شدن وضعیت تمامی زندانیان سیاسی و کشته‌شدگان اخیر هستیم!

خواهان توقف سریع تمامی احکام ناعادلانه هستیم!

آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی را خواهانیم!

هشیار باشیم، تاریخ بیدادگری تکرار می‌شود،‌ اگرتشکل های مستقل خود را تشکیل ندهیم و بر شانه های خود تکیه نکنیم!

داریوش و پروانه فروهر - پرستو فروهر

گزارشی از ایستادگی

زخمی دیگر بر تن مان نشست و داغ ما را تازه کرد!

برای رسیدن به آزادی، راهی جز راه روشن حقیقت نیست!

برای رسیدن به آزادی، راهی جز راه روشن حقیقت نیست!

حرکت مادران پارک لاله ایران هشت ساله شد

ترور و ایجاد وحشت را به شدت محکوم می‌کنیم!

ترور و ایجاد وحشت را به شدت محکوم می‌کنیم!

پیام تسلیت و همدردی به خانواده‌های داغدار معدن یورت استان گلستان

پیام بهاری مادران پارک لاله ایران: «بهاران خجسته باد»

مادران پارک لاله ایران: ۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد

رفسنجانی که بود و چه نقشی در سرکوب خواسته‌های دموکراتیک مردم داشت؟

گزارشی از تجمع دوشنبه سیزدهم دی ماه، روبروی زندان اوین

گزارشی از مراسم اولین سالگرد فوتِ مادر بهکیش

سرکوبِ وحشیانه‌ی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم و خواهان رفع اتهام از پرونده‌ی منصوره بهکیش و دیگر خانواده‌های دادخواه هستیم!

نغمه‌ی امید در ایستادگی ماست!

سکوت در برابر بی‌عدالتی یا پذیرش آن، دیکتاتوری را قوی‌تر می‌کند!

از پایداری خانواده‌های زندانیان سیاسی تا پایداری نسرین ستوده و همراهان/ مادران پارک لاله شش ساله شدند

گفت و گوی سایت مادران پارک لاله با آسیب دیدگان خشونت های دولتی 6- خانم معزز خواهشی