بایگانی

فریاد دادخواهی مان علیه نظام بیدادگر اسلامی ایران را رساتر کنیم!

مادران پارک لاله ایران: نگذاریم معترضان را زندانی، شکنجه و اعدام کنند!

ما، جمعی دادخواه، یازده سال پیش متولد شدیم، تولدمان خجسته باد!

اجازه ندهیم که بیش از این نفس مان را بگیرند!

صدور احکام ناعادلانه، بازداشت‌ها و اعدام‌ها را پایان دهید!

فردا نوبت ماست، جلوی خشونت‌ها، جنایت‌ها و بی‌عدالتی‌های حکومت بایستیم!

یکی دیگر از مادران عاشق جنبش دادخواهی ایران، از میان ما رفت

گرامی‌داشت روز جهانی کارگر و روز معلم، و ضرورت اتحاد عمل در این دنیای بیدادگر و سودمحور!

خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران بیداد می‌کند و زندانیان سیاسی و عادی باید هر چه زودتر از ز …

فریبرز رئیس دانا، یکی از مبارزان پیگیر عدالت اجتماعی در ایران در گیر و دار فاجعه ی کرونا از میان ما …

بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت روز جهانی زنان، ۸ مارس

باز هم عزیزانی دیگر از خانواده‌های داغدار و دادخواه را از دست دادیم!

اعلام جرم علیه تمامی مسئولان جنایت کار حکومت اسلامی ایران!

بازداشت و آزار شهناز اکملی و دیگر خانواده‌های داغدار و دادخواه را به شدت محکوم می کنیم!

بازداشت و آزار شهناز اکملی و دیگر خانواده‌های داغدار و دادخواه را به‌شدت محکوم می‌کنیم!

یاد خانم عزت سلیمانی (مادر صادقی)، از مادران مقاوم و عاشق خاوران گرامی باد!

مادران پارک لاله ایران: اعلام جرم علیه تمامی مسئولان جنایت کار حکومت اسلامی ایران

یکی دیگر از مادران پیگیر و دادخواه خاوران از میان ما رفت!

گورستان هایی که با ما حرف می زنند- کافی است که سری به آنجا و آن‌ها بزنیم!

گزارشی از همراهی با خانواده‌های بازداشت شدگان جلوی زندان اوین

ما علیه تمامی مسئولان جنایت کار حکومت اسلامی ایران اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قی …

مادران داغدار به پا خیزید!

مردم متحد شکست نمی خورند!

ابراز شادمانی برای آزادی موقت عزیزانی از بند و ابراز خشم برای بازداشت های گسترده و اذیت و آزار مجدد …

ضرورت اتحاد عمل برای جلوگیری از بیدادگری‌های قرون وسطایی حکومت اسلامی ایران!

در اعتراض به احکام ظالمانه و برای جلوگیری از سرکوب، خفقان و جنایت بیشتر توسط حکومت اسلامی ایران و ب …

گزارشی فاجعه بار از آزادی کشی و سرکوب در ایران!

چهل سال خفقان، سرکوب، بازداشت، شکنجه، تبعیض، حبس‌های سنگین، اعدام، جنایت علیه بشریت و بی‌عدالتی …

مادران پارک لاله ایران: به بند کشیدن آزادی خواهان در ایران و شعار آزادی خواهی در جهان!

حرکت مستقل و دادخواهانه مادران پارک لاله ایران ده ساله شد!