بایگانی

انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا

مدارک جدید بر علیه محمد جعفر محلاتی و تیم ایران در سازمان ملل در رابطه با اطلاع داشتن آنان از کشتار …

جواب به انکار آقای محلاتی در باره آگاهی‌ و نقش خود در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

جوابی از لادن بازرگان‌ به بیانیه جمعی‌ از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی‌ در اعتراض به تحریف حقیقت تو …

جوابی‌ به بيانیه جمعی‌ از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی‌ در اعتراض به تحریف حقیقت توسط سازمان عفو بی …

دروغ‌های خزعلی و مهره‌های رژیم درباره مبارزه مسالمت آمیز

نقش موسوی درکشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷

کشتار سال ۶۷ و جنبش دادخواهی

هر شب ستاره‌ای به زمین می‌‌کشند *

لادن بازرگان: « خیلی وحشتناک است که تنها یادگار برادرت یک ساک کوچک باشد که وسائل درون آن متعلق به قر …

لادن بازرگان: بازجو به پدرم گفته بود، پسرت جسد ندارد. او یک مرتد بود و در این دنیا جایی نداشت و در آن …

به یاد عباس رحیمی

برنامه سر خط خبرها از رادیو پیام کانادا