بایگانی

چگونه می‌توان تکنولوژی‌های بزرگ دیجیتالی را سوسیالیستی کرد

معرفی کتاب بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی

جنبش دانشجویی در خارج و مسئله‌ی زن، پیش از انقلاب *(۱)              

حکایت دختران قوچان:‌ تاریخ‌نگاریِ جنسیتی

مارکسیسم گرامشی، سهمی در نقد مارکسیسم روسی

معرفی دو کتاب جدید رضا خندان‌ (مهابادی)

کتاب «ماهی در تنگ»

روزگاران سرخ

ایبسن در پیشگاه تاریخ

شهروندان خوب فرمانبر پارسای اوکراینی نمی‌ترسند؛ مروری بر کتاب «شهروندان خوب نباید بترسند»

انتشار کتاب «جامعه‌شناسی مجازات(۲) بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی»

بحران وجودی در رمان، معرفی و بررسی رمان «صد روز» نوشته‌ی لوکاس بِرفوس

معرفی کتاب: «اپیدمی جهانی ویروس کرونا و تقابل دین و دانش در ایران»

سوسیالیسم بدون مارکس

معرفی کتاب «مامی، اسبت را چه کار کردی؟»

تاریخ نفس‌های تازه می‌خواهد

معرفی کتاب جدید محسن نجات حسینی: «مجاهدین سازمان دین‌مداری که مارکسیست شد»

تاریخ سیاسی زنان یا این رزم مشترک

Bhaskar Sunkara, The Socialist Manifesto: The Case for Radical Politics in an Era of Extreme Inequality, Verso, 2019

مرور و نقد کتاب «مانیفست سوسیالیستی» باسکار سونکارا

نگاهی به تاریخ هم‌جنس‌گرایی

عشق: قوه‌ای ضد سرمایه, شایستهء نامش. “The Communism of Love”

بررسی جهان داستانی فرهاد گوران در مجموعه‌ی « ما همه در عصر شکار به سر می‌بریم»: تنیدگی اسطوره، سیا …

در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری

ره‌آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه‌ی مارکس؛ معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد»

معرفی کتاب “هفت لائیسیته فرانسوی” از ژان بوبرو، در گفتگو با مترجم: بهروز عارفی

معرفی کتاب «طبقه و محیط زیست»

و کلاهی که پسِ معرکه پرتاب می‌شود: معرفی کتابی از محمد کشاورز

کتاب مجموعه شعر هاشور لیلایی، مجموعه اشعار سپید کوتاه لیلا طیبی (رها)

کتاب مجموعه داستان دیوانه اثر «سعید فلاحی»

پیش گفتار کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه»