بایگانی

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی کرج

جعفر قائد

اعدام یک زندانی در اهر

صمد مرادی

اعدام یک زندانی در رامهرمز

زندان قزل‌حصار کرج

اعدام دو زندانی در قزل‌حصار کرج

علی نجفی

علی نجفی که احتمالا کودک‌مجرم بود، در خرم‌آباد اعدام شد

اعدام

اعدام دست‌کم سه زندانی ازجمله یک زندانی بلوچ در زاهدان

زندان مرکزی تبریز

اعدام یک زندانی در تبریز

اعدام

اعدام یک زندانی در شیراز

اعدام

اعدام یک زن در قم

زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد)

ایران: ۲۰۰ زن از سال ۲۰۱۰ تا کنون اعدام شدند

زندان سپیدار اهواز

اعدام یک زندانی در اهواز

اعدام

اعدام یک زندانی تبعه افغانستان در الیگودرز

زندان مرکزی سقز

اعدام یک زندانی در سقز

اعدام

اعدام یک زندانی در زرند

اعدام یک زندانی

اعدام یک زندانی در مه‌ولات

یزدان وره زردی

اعدام یک زندانی در سپیدار اهواز

شورش مروتی

حکم اعدام شورش مروتی در سنندج به اجرا درآمد

اعدام

اعدام یک زندانی در ساری

رسول نارویی

اعدام یک زندانی بلوچ در کهنوج

عبدالصمد شاهوزهی

اعدام دو زندانی بلوچ در زاهدان

زندان مراغه

اعدام یک زندانی در مراغه

سعید بیرانوند

اعدام دو زندانی در خرم آباد

شورش مروتی

سنندج؛ انتقال یک زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

چراغعلی بامری

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

افشین رحیم‌هدایت

اعدام دست‌کم یک مرد و یک زن در همدان

زندان مرکزی یاسوج

اعدام یک زندانی در یاسوج

زندان مرکزی قزوین (چوبین‌در)

اعدام یک زندانی در قزوین

زندان مرکزی بندرعباس

اعدام یک زندانی در بندرعباس

مسعود شه‌بخش

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

آیدین امامی

اعدام یک زندانی در زنجان