بایگانی

فمنیسم و بیزاری از خشونت

«گیوتین»

جنبش‌های مقاومت مدنی چگونه حامیان حکومت را به رویگردانی از آن ترغیب می‌کنند

بیانیه اعلام حمایت کارگران رسمی نفت از اعتراضات مردم به جان آمده و علیه سرکوبگریهای حکومت

زنان، جنس و جنسیت در تاریخ‌نگاری ایران مدرن

حق و رابطه عمودی قدرت

روایت و کنش جمعی؛ چرا فراخوان‌های اجتماعی و سیاسی به داستان نیاز دارند

فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت!

پاسخ سئوال”کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟”

روحانیت و تغییر در ساخت قدرت

کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟

قدرتمندان از خدا می‌خواهند که شما هیچ نگویید

رمز رهایی: محاکمه وحدت دین و قدرت!

آیا اعتراضات به نتیجه می‌رسند؟

مهندسی اعتراض

فرزند همجنسگرای یک مهاجر هندی، نخست وزیر ایرلند می‌شود

چطور با قدرتمندتر از خودمان مخالفت کنیم؟

نظر نیچه در مورد خدا و قدرت

جامعه مدنی و جامعه زدنی(۹)قانون قدرت وقدرت قانون!

یادداشت هایی در باره ی ویکی لیکس: ویکی لیکس و قدرت

از کار انداختن درهای کنترل

می‌کشند چون می‌توانند

پرسش‌های فلسفی (۲): قدرت

خارج کردن علم از حیطه نفوذ قدرت

قدرت سیاسی، پول و فوتبال؛ محمد قراگوزلو

مذاکرات ژنو؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌های داخل بلوک قدرت؛ علی افشاری