بایگانی

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

قانون و آزادی بیان

صلح

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

مفسد آموزشی، خائن به همه جهانیان است حتی به خودش!

تجدد، قانون و راه نجات

در دفاع از حق دادخواهی​

درخواست سازمان عفو بین الملل برای حذف قوانین همجنسگراستیزانه در ایران

فضایی ایجاد کنیم تا همۀ زنان روایت‌گر آزار باشند

عدالت ترمیمی و جنبش «من هم»

شورای نگهبان برنامه ای ابتکاری و از اصل دوم قانون اساسی سابق مترقی تر است ! (ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره 17

شورای نگهبان برنامه ای ابتکاری و از اصل دوم قانون اساسی سابق مترقی تر است ! (ولی فقیه سوم ؛ خطری  که …

قانون طبیعت

گفتگو با زهرا مینویی وکیل دادگستری «قانون درباره تجاوز جنسی بازدارنده نیست»

امکان وضع قوانین عرفی

آیا ازدواج محکوم به فناست؟

چقدر به پلیس نیاز داریم؟

خشونت دورگه و قانون یکّه‌فرمانروایان

هزینه‌های سانسور و مسأله قانون (ملاحظاتی در حاشیه نامه ۲۵۰ نفر از اهالی تئاتر به وزیر ارشاد اسلامی)

مسئله‌ی رویارویی با امیرحسین مقصودلو

شماره ۱۱۵ مجله حقوق ما: قانون اساسی ایران و دین و مذهب رسمی

کدام قانون؟ کدام شرع؟

قانون، در قفسِ قانون

چرا قانون قطع دست غیر انسانی است؟

پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی، عبدالحم …

حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه (بخش نخست)

دیه برابر زن و مرد یا دمیدن در شیپور

بازداشت موقت استثنا است نه اصل ……..اختیار قضات بالاتر از روح قانون

یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون

جمهوری اسلامی مملکت قانون!

دادگاه عالی کانادا حکم کرد “حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌ها بر عقاید مذهبی شما مقدم است”

قانون حق هویت جنسیتی در شیلی به اجرا درآمد