بایگانی

چگونه فولاد آبدیده شد

غریب حویزاوی بازداشت شد

تقدیم به رفیقی که راز سنگر و ستاره را می داند

غریب را باید بشناسیم

کتابچه: روایتی از دو سال سازماندهی و مبارزه کارگری گروه ملی فولاد

نگاهی به فشارهای اخیر بر کارگران در اهواز؛ در گفتگو با میثم آل مهدی

تقدیم به کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد اهواز: مصاحبه با ماتیلدا و الویرا، دو کارگر کارخانه …

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد

گرافیتی‌های حمایتی از «اسماعیل بخشی» و دیگر زندانیان تحت فشار برای طراحی سوخته ۲

اجازه ندهیم که عزیزان ما را دوباره شکنجه کنند!

کارگران در ایران زیر شاخص نابودی

اداره شورایی: پاسخی به ناکارآمدی دوگانه دولتی-خصوصی

بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز

کارگران مشغول اعتراض اند

نگاهی به وضعیت ایران در بخش کارگری یو.پی.آر (گزارش دوره ای جهانی)

جنبش کارگری مستقل از حزب و دولت در عرصه بین الملل؛ در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد

هفت تپه؛ خصوصی سازی یا خصولتی سازی؟ در گفتگو با سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس

فریبرز رئیس دانا: دولت روحانی در بازارگرایی و خصوصی سازی، دولت متعصبی است

اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز از منظر جنبش مطالباتی، به کدام سمت می رود؟

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: کارگران بازداشتی فولاد اهواز فوری آزاد باید گردند‬

فراخوان حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز

پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به کارگران مبارز هفت تپه و گروه ملی فولا …

ضرورت پشتیبانی از مبارزات کارگران فولاد اهواز