بایگانی

رخنه و نفوذ حلقه اصفهانی مافیای فولاد در گروه ملی (گروه ملی صنعتی فولاد ایران) اهواز

به دسیسه چینی علیه کارگران گروه ملی فولاد پایان دهید

چگونه فولاد آبدیده شد

غریب حویزاوی بازداشت شد

تقدیم به رفیقی که راز سنگر و ستاره را می داند

غریب را باید بشناسیم

کتابچه: روایتی از دو سال سازماندهی و مبارزه کارگری گروه ملی فولاد

نگاهی به فشارهای اخیر بر کارگران در اهواز؛ در گفتگو با میثم آل مهدی

تقدیم به کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد اهواز: مصاحبه با ماتیلدا و الویرا، دو کارگر کارخانه …

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد

گرافیتی‌های حمایتی از «اسماعیل بخشی» و دیگر زندانیان تحت فشار برای طراحی سوخته ۲

اجازه ندهیم که عزیزان ما را دوباره شکنجه کنند!

کارگران در ایران زیر شاخص نابودی

اداره شورایی: پاسخی به ناکارآمدی دوگانه دولتی-خصوصی

بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز

کارگران مشغول اعتراض اند

نگاهی به وضعیت ایران در بخش کارگری یو.پی.آر (گزارش دوره ای جهانی)

جنبش کارگری مستقل از حزب و دولت در عرصه بین الملل؛ در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد

هفت تپه؛ خصوصی سازی یا خصولتی سازی؟ در گفتگو با سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس

فریبرز رئیس دانا: دولت روحانی در بازارگرایی و خصوصی سازی، دولت متعصبی است

اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز از منظر جنبش مطالباتی، به کدام سمت می رود؟

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: کارگران بازداشتی فولاد اهواز فوری آزاد باید گردند‬

فراخوان حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز

پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به کارگران مبارز هفت تپه و گروه ملی فولا …

ضرورت پشتیبانی از مبارزات کارگران فولاد اهواز