بایگانی

فضای ارعاب، دستگیری و فشار بر فعالین کارگری در کردستان را باید درهم شکست!

افزایش دستگیری ها و سرکوب: بازداشت یک فعال کارگری دیگر و یورش به منزل یک فعال دانشجویی

گفت‌وگو با جمال عاملی همسر ندا ناجی از بازداشتیان روز جهانی کارگر

شورشیان بی سر

مجازات شلاق برای کارگران و زنان موجب تشدید ستیز اجتماعی می شود؛ در گفتگو با صالح نیک بخت حقوق دان و …

اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با صدور احکام شوک آور علیه فعالین کارگری

صدور احکام سنگین علیه فعالین کارگری: چه کسی مجرم است؟!

«مزه شیرین عدالت» با طعم «دادگاه‌های مرگ»

توده ای شدن مبارزه انقلابی راه را برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند!

بازداشت شدگان پارک جهان نما؛ چهار تن از فعالین کارگری در بازداشت ماندند

به تعقیب، اذیت و آزار و شکنجه فعالین کارگری ایران پایان دهید! 

دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی

کارگران و خبرنگار بازداشت شده هفت تپه آزاد باید گردند

تظاهرات در میلان برای آزادی رضا شهابی، برای آزادی فعالین کارگری

یورش همه جانبه حاکمیت سرمایه داری مالی وطنی به کار مزد کارگران

گزارشی از برگزاری تظاهراتی در حمایت از کارگران ایران در ژنو

زندانی سیاسی، زندانی”امنیتی”

تشدید فشار بر فعالین جنبش کارگری در داخل و وظائف ما در خارج از کشور

صدور حکم زندان‌های طویل المدت بر علیه فعالین صنفی خشم و نفرت عمومی را بر علیه وضعیت موجود دامن خواه …

درس های اصلی اعتصاب ایران ترانسفو

از خواست های اعتصاب غذا کنندگان زندانی حمایت کنیم

جرم کارگران در ایران تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است

مصاحبه کمیته دفاع از کارگران مهاباد با محمود صالحی

ادامه آزار نامق محمودی – عکسی کم نظیر از زندانیان سیاسی گوهردشت