بایگانی

برسد به دست نیروهای مسلح شاید میهن پرست ایران(؟!)، ایران تنهاست! ملتی که بخاطر خاطره بازی فروپاشیده …

توحش هرزگی جنسی در ایران امروز بیداد می‌کند!

فروپاشی ایدئولوژیک ولایت فقیه از فروپاشی سیاسی جلو زده است

فروپاشی ایدئولوژیک ولایت فقیه از فروپاشی سیاسی جلو زده است

برنامه ویژه (۴۵۸) – سرعت گرفتن بحران در سرتاپای نظام و وحشت از فروپاشی – کورش عرفانی(سه‌شنبه ۱ …

ایران در بحران اجتماعی؟

‎⁨فروپاشی: کابوسی بدتر از سرنگونی – دکتر کورش عرفانی ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ / ۱۸ فوریه ۲۰۲۲

برنامه‌ی ویژه (۳۳۵) – آشفتگی در دستگاه‌های اداری و دولتی و علائم فروپاشی – کورش عرفانی

فروپاشی در مثال‌های مشخص زندگی مردم⁩ – دکتر کورش عرفانی ۲۱ آبان ۱۴۰۰ / برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: ضرورت توجه به شرایط نزدیک به فروپاشی / کامران مهرپور – نماشون افشین

مصداق‌های مشخص فروپاشی در کشور – کورش عرفانی

فروپاشی: تشخیص کافیست، به فکر درمان باشیم – ‎‎‎دکتر کورش عرفانی

ضرورت کسب آمادگی برای برخورد با شرایط فروپاشی – کورش عرفانی

برنامه‌ی ویژه (۱۹۶) – در آستانه‌ی ورود به یک فاز جدید از روند فروپاشی – دکتر کورش عرفانی

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: چشم‌انداز فروپاشی کشور وظایف نیروهای ملی و مردمی – دکتر کورش عرفانی

آینده‌ی یک رژیم محکوم به فروپاشی ساختاری – دکتر کورش عرفانی

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: افتادن پایان عمر رژیم، پایان فروپاشی و آغاز نجات ایران

چرایی و چگونگی فروپاشی در ایرا ن کورش عرفانی، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رژیمی که از قطار تاریخ جا مانده

تکمله‌ای بر روند فروپاشی، چشم انداز و راه برون رفت

فروپاشی نظام مشروطه و سکوت امیر طاهری!

نقدی بر امپراتوری دروغ

کوروش زعیم: همه شرایط فروپاشی وجود دارد و وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی بدتر از زمان شوروی سابق ا …

براندازی یا فروپاشی

نامه سرگشاده به آقای روحانی؛ مراقب باش مطالبه برحق (عدالت توزیعی) مردم را قمار نزنی با ناکسان!

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۱۰)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۹)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۸)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۷)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۶)

پاکابارا-آرتامن، شاید اندکی از لذت مطالعه درک کنید(؟): گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر