بایگانی

روشنفکری ایران در ۱۰۰ ساله گذشته

هی . هی یادت . یادت . یادت .. علی اشرف

خانم عبادی و سربریدن حقیقت و حقوق بشر در پای اتحاد مستبدان

در ناشایستگیِ دروغ

صدائی که سکوت را به چالش طلبید

گریه هم کاری است

شش نکته کوتاه در متن‌شناسی اطلاعیه آقای میر حسین موسوی

اعتراض مردم و گاندی‌های نابهنگام اما خوشبختانه بی‌تاثیر و بی‌پایگاه؛ فرج سرکوهی

جراحی زیبائی سروش و نگهدار در برنامه پرگار

هدف، پیام، مخاطب و کارکردِ موثرِ اعتراف‌های تحمیلی اخیر

«مسئله‌ی ایران؟»

پاسخ به غیبتِ چپ یا تکه دوزی سنتی؟

تجاوز به همه پرسی، ساکنان طبقه پائین و هندوانه دربسته

وقتی آقای تاجزاده خود و اصلاح‌طلبان حکومتی را لو می دهد

آینده و شاخصه‌های خیزشی که به شورش فرا رفت

احمدزاده و حکایتی که آن شب گفت تا مکتوب شود

دُمِ بهنودی مهاجرانی، رازِ قتل غفار حسینی، سعید امامی و ۶۵ هزار پوند ناقابل عربی

آیا ماجرای شجریان پایان یافته؟

ترجمه تازه‌ای از «صد سال تنهایی»

تاریخچه ای از حصر و بازداشت در خانه امن

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش سوم ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می‌زند

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش دوم – حجاریان؛ کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟

افیون آقای قوچانی، در تقابل با لیبرالیسم توده‌ها

احضار گذشته برای سرکوب آینده ـ بخش اول ــ جوش‌های احلیل مارکس و لیبرالیزم رانتی

افسوس از این همه خودپرستی و تفرعن در میان «فرهیختگان» ما

پرسش‌هایی درباره‌ی مبارزه‌ی مسلحانه

سقوط آزاد روشنفکران مراسم گردن زنی، آقای بابک احمدی و خر ملانصرالدین

منصور که رفت فرهاد، شاپور و شیرین در زندان اوین