بایگانی

صلح حقیان: توهم فدرالیسم در سرزمینی که هنوز آماده ابتدائیات تمدن جدید و سکولاردمکراسی نیست!

حاکمیت‌هایی که تجربه نکردیم

جنگ اباطیل: با این وضع مبارزه، حکومت ظالم و فاسد و جنایتکار آخوندی سرنگون نمی‌شود نه امسال و نه شای …

جنگ اباطیل: مطالب استثنائی- از پرچم ملی تا فدرالیسم، از چرایی فساد تا براندازی حکومت آخوندی، از کور …

جنگ اباطیل: بعد ۴۴ سال حکومت انحطاطگر آخوندی، تجریه شکست خورده شوراهای شهر روستا، نمودی آشکار از فا …

آسیب شناسی اپوزیسیون ایرانی 

«جبهه ملّی» یا فرقه ملّی؟

فدرالیسم به ستمگری ملی پایان نمی‌دهد

کُردها

سناریو جعلی اما هدفمند وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه جعلی

تکذیب امضاء یا پس گرفتن آن؟ مسئله این است

هراس از جدایی‌خواهی

ساختار تقسیم قدرت حکومتی و تقسیمات کشوری در ایران نوین

قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شما

شورای مدیریت گذار، از لندن تا کوردستان

خودفرمانی، حق بنیادین اقوام، راهبرد پیشرفت و رهایی از استبداد شرقی

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت اعتراضات مردمی دیماه ۱۳۹۶

سوریه، کردستان و بازی بزرگ شطرنج

به آشکاری یک پرچم

هیچ گروه سیاسی ایرانی، خفت تجزیه کشور را نمی‌پذیرد

کجا می‌توان بهم رسید؟

بیانیه مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژاوا – شمال سوریه

فدرالیسم قومی- زبانی، فدرالیسم اجتماعی-منطقه‌ای