بایگانی

برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

“چه در سر دارند آنهائی که هنوز از انقلاب حرف می‌زنند؟”

برای صفحه آخرین مطالب

طبقه متوسط، طبقه خطرناک

سیمون دوبووار و ماندارَن ها: رُمانِ روزگارِ ما

چرا جهانشمولی متحد نمی‌کند، تفرقه می‌اندازد؟

گذاشتن در اولین صفحه مطالب رسده

خیره کنندگی پازولینی: مرتدِ مقدس

اسلامیست‌ها کتاب‌هایم را نمی‌خوانند

“تنها راه حل، لائیسیته است”

اِلیف شافاک، نویسنده نامدار و مدافع آزادی بیان وُ زبان

«حقوق‌بشر» گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی‌های انقلابی

دیکتاتوری مفهومی شکل پذیرنده، پویا و متحرک است

آرتور کُستلر از نگاه ِ جورج اُروِل

چرا اهدای جایزه ِ نوبلِ ادبیات۲۰۱۹ به پتر هاندکه، جنجالی شد

 چرا اسلام هراسی جرم نیست: ماجرای سخنرانی هانری پِنا رُویز، فیلسوفِ فرانسوی        

دیکتاتوری، مفهومی شکل پذیرنده، پویا و متحرک است

اسلامیست‌ها کتاب‌هایم را نمی‌خوانند

سیمون دوبوار، فِمینیست ِ پُر تناقض

” تنها راه ِ حل، لائیسیته است “

  لوئی فردینان سِلین : افسانه ادبیات و حقیقت ِ تاریخی

بُلشویسم علیه زنانِ انقلابی