بایگانی

پیوند خطرناک: نازیسم ِ اسلامی، چپ ِ اسلامگرا

”حقوقِ بشر”گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی انقلابی

لوئی فردینان سلین، افسانه ادبیات و حقیقتِ تاریخی

هانا آرنت ”انسان مدرن چون غولی نابیناست”

سیمون دوبوار، فمینیستِ پر تناقض

بُلشویسم و زنان ِ انقلابی

به بهانه ِ هفتادمین سالمرگِ ژورژ اُورول: چرا او هنوز می تواند امروزین باشد؟

“دموکراسی ما ظاهری بیش نیست” – گفت‌وُگوی کریس هِجَز روزنامه نگار آمریکائی با روزنامه لومو …

چپ و اسلامیسم: بازنگری کوتاهی از یک خطای بزرگ

گفت‌وگوی لوموند با الن بَدیو: نیکبختی یا رضایت‌مندی، چگونه زندگی کنیم؟

حُقه بازی استعمار زدائی و ضدِ نژاد پرستی تخیلی

آرتور کُستلر از نگاهِ جورج اُوروِل

به بهانه انتخاباتِ ریاست جمهوری آمریکا، بحرانِ دموکراسی و نمایندگی از آن

تصویر برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

آیا پوپولیسم میتواند دموکراتیک باشد ؟

خاطراتِ یک بازمانده از کشتارِ تروریست های اسلام گرا در پاریس

تصویر برای گذاشتن در صفحه ی آخرین مطالب

چرا اهدای جایزه‌ی نوبلِ ادبیاتِ ۲۰۱۹ به پتر هاندکه، جنجالی شد؟

«نه، کفرگوئی نه جنایت است و نه حتی جُرم» نامه سرگشاده رسانه‌های فرانسوی در پشتیبانی از شارلی اِبدو

تصوبر برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

شارلی اِبدو: «ما شما را تنها نمی گذاریم»

تصویر برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

لیوناردو پادورا، نویسنده کوبائی سرخورده از کاستریسم

تصویر برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

افلاطون، بنیان گذارِ کمونیسم؟

تصویر برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

الکساندر کلوژ: چشمِ باز ِ اندیشه

برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

“چه در سر دارند آنهائی که هنوز از انقلاب حرف می‌زنند؟”

برای صفحه آخرین مطالب

طبقه متوسط، طبقه خطرناک

سیمون دوبووار و ماندارَن ها: رُمانِ روزگارِ ما

چرا جهانشمولی متحد نمی‌کند، تفرقه می‌اندازد؟

گذاشتن در اولین صفحه مطالب رسده

خیره کنندگی پازولینی: مرتدِ مقدس

اسلامیست‌ها کتاب‌هایم را نمی‌خوانند

“تنها راه حل، لائیسیته است”

اِلیف شافاک، نویسنده نامدار و مدافع آزادی بیان وُ زبان

«حقوق‌بشر» گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی‌های انقلابی