بایگانی

“هلال شیعی” طرح شده توسط ایران، در خطر فروپاشی است

جنگِ اوکراین: نگاه بحث برانگیز اِدگار مورَن

آیا آزادی خواهی لزوما برادری و برابری طلبی است؟

آیا پوپولیسم (توده‌گرایی) می‌تواند دموکراتیک باشد؟

شارلی اِبدو: ” ما شما را تنها نمی‌گذاریم”

حجاب زنان مسلمان در فرانسه، همان حجابی است که زنان ایرانی آتش می‌زنند

سپاه پاسداران و دیکتاتوری نظامی در ایران

ما را با “آخوندها” تنها نگذارید

حجاب، زن کُشی است

” ارزش شانس” آخرین اندرز اَگنس هِلِر

چپ و اسلامیسم: بازنگری کوتاهی از یک خطای بزرگ

آرتور کُستلر از نگاه جورج اورول

با حمله به سلمان رشدی، آیا جهاد گرایی شیعی بر منطق دولتی طراحان ایرانی اش غلبه کرده است؟

به بهانهِ پیدا شدن “دستنوشته های سلین”: جنگ و یهود ستیزی

غرب و اسلام: نگاهی تازه به ”برخورد تمدن‌ها”

مبارزه چپ در فرانسه برای آزادی، و حمایت از ظلم وُ ستم در جاهای دیگر!

به بهانه جنگ در اوکراین، “۱۹۸۴” نوشته جورج اورول: جامعه‌ای هولناک و بطرز عجیبی آشنا

صلیب و پرچم: جهان از نگاه پوتین

تزارِ عصرِ مدرن

پوتین و «جنگِ بزرگِ میهنی»

بُلشویسم و زنان انقلابی

پوتین و ”حافظهِ تاریخی ”

ایدئولوژی ساختار شکنی، از خوانش‌های فرانسوی ِ نیچه شکل گرفت

چرا حزب الله، منشاء مصیبت‌های مرگبارِ لبنان است؟

شکستِ آمریکا در افغانستان، نتیجهِ تحولات زیست بومیِ جهادیسمِ جهانی است

چرا اِعمالِ لائیسیته در برابرِ نفوذِ مذهب، گریز ناپذیر است؟

چرا ”اسلام هراسی” ساخته وُ پرداخته ِ اسلامیست‌هاست؟

هُشدار! اسلامیست‌ها آماده‌اند قدرت را در کشورهای مغرب به دست آورند

به بهانهِ باز نشرِ Mein Kampf، درس‌هائی که هنوز می‌توان از کتابِ هیتلر آموخت

پیوند خطرناک: نازیسم ِ اسلامی، چپ ِ اسلامگرا