بایگانی

دیگر کسی برای خامنه ای تره خورد نمی کند!

دیگر کسی برای خامنه ای تره خورد نمی کند!

خلاصه راهکار مملکت‌داری علی خامنه‌ای: ما خراب می‌کنیم، شما تحمل کنید 

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

یت الله صانعی؛نواندیشی دینی در دایره ی ولایت فقیه!!

آیت الله صانعی؛نواندیشی دینی در دایره ی ولایت فقیه!!

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

آیا «غدیرسازی» جدیدی در راه است؟

کرونا ی ولایت فقیه

کرونا ی ولایت فقیه!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه بهمن ماه)

ناتوانی ولایت فقیه در نوسازی جامعه

انتخابات چه مفهومی دارد؛وقتی مصلحت یک ملت در اختیاراین چندنفراست؟!!

اقتصاد بدون نفت

مهدی کروبی خطاب به آقای خامنه‌ای: بدون شک هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را ندارید

همره مشو عزیز، کین درد، مشترک نیست

نفت از دور خارج شد!

جنگ آیت الله ها و بحران حکومت اسلامی!”چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من”!

بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری‌اسلامی

دلایل عزل و نصب های جدید در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

خامنه ای این رقم را از کجا آورده بود؟

نامه سندیکاهای فرانسه به علی خامنه‌ای در مورد سرکوب کارگران و معلمان و خواست آزادی فوری و بدون قید …

دست‌نشاندگان مسکو در صداوسیمای رژیم

کدیور درباره انتخاب خامنه‌ای: مصوبه رهبری فردی غیرقانونی بوده است

بدعتی بنام تنفیذ رای مردم و نصب ریاست جمهوری

دفاع از رئیس جمهور و نقد مرجع مدافع استبداد دینی

طرح آشتی ملی غبارآلود است

ایست قلبی هاشمی و پایان دوران خاکستری

مراسم اربعین در عراق و اهداف منطقه ای رژیم ایران

آیت الله خامنه ای تهدید کرد: حامیان هاشمی پیروز شوند؛ انتخابات را یا تعلیق و یا باطل خواهم کرد!

جزئیات دستور خامنه ای برای جلوگیری از افزایش سرعت اینترنت