بایگانی

قسمت نهم: ریشه‌های خشونت در انقلاب اکتبر، میراث مغولان در حکومت مطلقه تزاری

نگاهی به کتاب سیدضیا از صدرالدین الهی

نگاهی به کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان از بهروز بوچانی

قسمت هشتم: لنین علیه پارلمانتاریسم، انقلاب اکتبر و انحلال مجلس موسسان (۱۹۱۷-۱۹۱۸)

نگاهی به مفهوم «سیاست مردمی»؛ به بهانه بیانیه دانشجویان متحد

قسمت هفتم: لنین علیه میهن پرستان و مارکسیست های مدافع صلح (جنگ جهانی اول ۱۹۱۴-۱۹۱۷)

قسمت ششم: اصلاح طلب لیبرالی که قاتل مردم شد؛ یک شنبه خونین ۱۹۰۲ – ۱۹۰۵

قسمت پنجم؛ ظهور مارکسیسم در روسیه، (گئورگی پلخانوف اولین مارکسیست روس، ۱۸۸۰ – ۱۸۹۷)

از قیام دکابریست‌ها ۱۸۲۵ تا پایان عصر وحشت استالین ۱۹۵۳-قسمت چهارم؛ ادبیات روسیه بازتاب جامعه‌ای …

از قیام دکابریست‌ها ۱۸۲۵ تا پایان عصر وحشت استالین ۱۹۵۳ – قسمت سوم؛ ظهور نیهلیست‌های جوان، آغا …

از قیام دکابریست‌ها ۱۸۲۵ تا پایان عصر وحشت استالین ۱۹۵۳ – قسمت دوم؛ غربگراها علیه اسلاویست‌ها، …

 از قیام دکابریست‌ها ۱۸۲۵ تا پایان عصر وحشت استالین ۱۹۵۳-قسمت اول؛ قیام دکابریست‌ها قیام بد فرجام …

طنزی با سلاح جنگی، کوکتل مولوتف

نگاهی به کتاب انقلاب از هانا آرنت

نگاهی به کتاب توتالیتاریسم از هانا آرنت

نگاهی به کتاب استالین جوان از سایمون سیبیگ مانتیفوری

نگاهی به کتاب ده روز با داعش

نگاهی به رمان مادر از ماکسیم گورکی

ما برای هم «غیر عادی» شده‌ایم

«بانک‌های سوخته» از چه حکایت می‌کند؟

نگاهی به رساله “ادبیات چیست؟”از ژان پل سارتر

‍ نگاهی به کتاب” مادی نمره بیست” از مریم سطوت

‍ نگاهی به نمایشنامه شیطان و خدا از ژان پل سارتر

نگاهی به نمایشنامه گوشه نشینان آلتانو، از ژان پل سارتر

نگاهی به رمان تهوع، از ژان پل سارتر

نگاهی به کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر از ژان پل سارتر

نگاهی به کتاب انسان طاغی از آلبرکامو

زیبای و تجربه ابدیت ، هنر و مقاومت

نگاهی به رمان طاعون اثری از آلبرکامو

نگاهی به کتاب «چگونه درباره کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟» از پی یر بایار