بایگانی

سوژه های نارَس – عبدالکریم سروش و مواضع اخیر اصلاح طلبان

جراحی زیبائی سروش و نگهدار در برنامه پرگار

دلایل، قوی باید و معنوی

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

از روشنفکری دینی تا نواندیشی دینی: سرنوشت محتوم نظریۀ قبض و بسط تئوریک شریعت

گزارش کامل همایش دو روزه «رفرماسیون در غرب و اصلاح دینی در ایران» در شهر کلن + عکس‌ها

رفرماسیون در غرب و اصلاح دینی در ایران

دکتر عبدالکریم سروش هنوز حقایق عریان را می پوشاند، به عبث!

پیرامون نگاه دکتر سروش به زبان و فرهنگ عربی !

روایت جنجالی عبدالکریم سروش از هاشمی رفسنجانی/هاشمی به ولایت فقیه هیچ اعتقادی نداشت!

پیشنهاد جلال ایجادی به عبدالکریم سروش

تحلیل محتوای آخرین نامه دکتر سروش؛ گفتمان مشترک سروش و مخالفان

روشن‌فکری دینی و داستان دوپینگ آنان

درباره‌ اتهام عجیب و ناروای دکتر سروش

در مُلک بی ملکوت

نگاهی انتقادی به نظریه «رؤیاهای رسولانه» از منظر پدیدار‌شناختی و هرمنوتیکی

عبدالعلی، عبدالسروش و جبرئیل

پای مداحان در نعلین روحانیان؛ تازه‌ترین نامه عبدالکریم سروش

  ماندلا پیشکش ، ای کاش ایران ،یک نیمچه کاسپاروف روس داشت!

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش نهم)

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش هشتم)

جامعه مدنی و جامعه زدنی (۳)مطلوب ونامطلوب

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش ششم)

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش پنجم)

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش چهارم)

«مصاف مستقیم» خشایار دیهیمی با رهبر جمهوری اسلامی

۳۶ سال سلطنت فقیه

عقب ماندگی عبدالکریم سروش در باره حجاب زنان

لیبرالیسم تخیلی دکتر سروش و شرکاء نقدی به اسلام و لیبرالیسم عبدالکریم سروش

دربارۀ ادعای سرقت ترجمه: روا یا ناروا؟