بایگانی

تجمع اول ماه مه جلوی مجلس 98

دخالت اول ماه مه و ملاحظاتی تاکتیکی

یادداشت‌های جنبش کارگری: «حوادث طبیعی» و مبارزه طبقاتی

چه‌گونه طبقه را نادیده نگیریم؟

مطالبه‌گری معلمان: دگرگونی در شکل و محتوا

بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز

اقتصاد کیکی نیست که پدربزرگ تقسیمش کند

اگر مبارزه طبقاتی را نفهمیم، هیچ‌چیز نفهمیده‌ایم

چگونه چپ به استعمار لیبرالیسم در آمد

درس‌های هفت‌تپه

نیروهای مترقی هم شانس دارند، نه فقط فاشیست‌ها…….. پوپولیسم و روزگار مشوش دموکراسی

چگونه می توان طبقه کارگر را به مرکز سیاست آورد؟

بهروز علی یاری و نظرات احساسی و بدون پایه تحقیقی و داوری غیر منطقی نسبت به چپ و جامعه کارگری

خروج آمریکا از برجام: بررسی سناریوهای جنگ،کودتا، و نقش طبقۀ کارگر

خروج آمریکا از برجام: بررسی سناریوهای جنگ،کودتا، و نقش طبقۀ کارگر

دو شعاری که بر تارک جنبشها و مبارزات ۳۹ ساله مردم ایران، علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی تا ابد خواهد د …

فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى

تحرک و پیشروی جنبش کارگری

“فروشنده” چگونه “مرگ فروشنده” را سانسور می کند

پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده ۴۱ قانون کار

گفت‌وگو با ژیرو درباره کتاب «آمریکا در جنگ با خود» دیگر در دموکراسی زندگی نمی‌کنیم

فقر خاموش: فرهنگ نفرین زده ایرانی

مقدمه ای بر مقاله دریافتی «نقد اقتصاد سیاسی مواجه چپ با جنبش سبز»

خط و نشانهای خامنه ای برای کیست

برخوردهای پلیسی تنها شگرد بورژوازی علیه کارگران نیست

آیا ستم جنسیتی بر زن در طبقه­‌ی کارگر وجود ندارد؟

نقش شرکت های چند ملیتی در سرمایه داری جهانی

دولت رفاه کجاست؟ امین قضایی

سازماندهی و ارتباط با طبقه کارگر؛ امین قضایی

اقتصاد سیاسی دخالت بشردوستانه؛ کیهان ولدبیگی

اراده‌ی مردم : پیتر هالوارد، ترجمه عاصفه صادقی

گفت‌وگوی السا بولت با دیوید هاروی ترجمه‌ی پرویز صداقت