بایگانی

شتاب دهنده ی خیزش خلق

بسیج عاملیت های داخلی علیه زمین سوخته

پاسخ هفت تپه به پیام “حداقل دستمزد” حاکمیت!

صنفی، سیاسی است

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

کارل مارکس

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

انقلاب ایران، جمهوری اسلامی و «دهه‌ی سرخ ۱۹۷۰» یک تاریخ جهانی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس*

از پیشروی آرام تا کنشگری انقلابی

شورا: نهاد دموکراتیک قدرت سیاسی

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

مرگ زنان کارگر در زمانه‌ی همه‌گیری کرونا

فروافتادن و بازایستادن

در سوگ لئو پانیچ ( ۲۰۲۰ – ۱۹۴۵)

واژه‌ی انعطاف‌پذیر طبقه

دستمزد در کشاکش بازی‌های دولت و آنهایی که خیلی می‌دانند

«بسیج قانون» نه بسیج قانونی

انبوه خلق یا طبقه‌ی کارگر؟

مبارزه‌ی طبقاتی کافی نیست

ویروس کرونا، مرگبارتر شدن محل کار، جنبش کارگری و عدالت زیست‌محیطی

در تکاپوی تشکل‌یابی (درباره فعالیت‌های کارگران، طبقه متوسط و مطالبات‌شان)

حاکمیت و فرادستان علیه قانون و دموکراسی

مزد برده‌وار به‌جای مزد توافقی

گسست از نهادهای ایدئولوژیک، مواجهه با سرکوب انسانِ آبان ـ بخش سوم (پایانی)

وقتی از «سوسیالیسم» صحبت می‌کنیم منظورمان چیست؟ ده نکته‌ای که باید در مورد سوسیالیسم بدانید

خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو

یادداشت های جنبش کارگری: ایران و آمریکا، تشدید فزاینده تقابلی ارتجاعی

تلاش تشکل‌های زرد برای حذف انجمن‌های مستقل

یک مقایسه: دختران حامی طبقه کارگر و دختران خیابان انقلاب