بایگانی

صنفی، سیاسی است

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

گامی تازه در نقد مارکسی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

انقلاب ایران، جمهوری اسلامی و «دهه‌ی سرخ ۱۹۷۰» یک تاریخ جهانی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس*

از پیشروی آرام تا کنشگری انقلابی

شورا: نهاد دموکراتیک قدرت سیاسی

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

مرگ زنان کارگر در زمانه‌ی همه‌گیری کرونا

فروافتادن و بازایستادن

در سوگ لئو پانیچ ( ۲۰۲۰ – ۱۹۴۵)

واژه‌ی انعطاف‌پذیر طبقه

دستمزد در کشاکش بازی‌های دولت و آنهایی که خیلی می‌دانند

«بسیج قانون» نه بسیج قانونی

انبوه خلق یا طبقه‌ی کارگر؟

مبارزه‌ی طبقاتی کافی نیست

ویروس کرونا، مرگبارتر شدن محل کار، جنبش کارگری و عدالت زیست‌محیطی

در تکاپوی تشکل‌یابی (درباره فعالیت‌های کارگران، طبقه متوسط و مطالبات‌شان)

حاکمیت و فرادستان علیه قانون و دموکراسی

مزد برده‌وار به‌جای مزد توافقی

گسست از نهادهای ایدئولوژیک، مواجهه با سرکوب انسانِ آبان ـ بخش سوم (پایانی)

وقتی از «سوسیالیسم» صحبت می‌کنیم منظورمان چیست؟ ده نکته‌ای که باید در مورد سوسیالیسم بدانید

خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو

یادداشت های جنبش کارگری: ایران و آمریکا، تشدید فزاینده تقابلی ارتجاعی

تلاش تشکل‌های زرد برای حذف انجمن‌های مستقل

یک مقایسه: دختران حامی طبقه کارگر و دختران خیابان انقلاب

دگردیسی‌های جهانی طبقه کارگر و اعتراضات کارگری در ایران

ضرورت استقلال جنبش کارگری

تجمع اول ماه مه جلوی مجلس 98

دخالت اول ماه مه و ملاحظاتی تاکتیکی