بایگانی

صدارت- بحران‌های ایران، راه حل خارجی ندارد!

«امروز برای بشر چه کردید؟» به یاد بنجامین فرنتز، دادستان دادگاه نورنبرگ

صدارت: چگونه می‌توانم قتل‌های دولتی را متوقف کنم؟

تو نگو همه به‌جنگند و ز صلح متن چه آید -- تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز

صدارت: وکالت‌گیت! وکالت به «شاه‌زاده» ما را ملزم به ارجاع به «شاه» می‌کند! ایشان از خود چه دارد؟

صدارت- چه خواهد شد؟ چه می‌خواهم بشود؟ چه می‌خواهیم بشود؟

صدارت- بازنگری به انقلاب و رویکرد دوباره به آن

صدارت :تجاوزها به حقوق و خشونت‌های اقتصادی، بازدارنده‌ای مهم از برپایی، و پویایی، و پیش‌برد مردم …

صدارت- مشکلات بهداری و بهزیستی، مشتی از خروارها بی‌کفایتی و فساد و خشونت

صدارت: نفی حجاب اجباری، نفی اکراه و زور، انقلاب اسلامی، انقلاب در اسلام

صدارت: روز کارگر، روز معلم، روز جهانی آزادی رسانه‌های خبری، روزهای مردمی

صدارت- امکان تحلیل مسائل را چه کسی دارد؟ فاقد تحلیل کیست؟ مردم؟ یا قدرت؟

صدارت- برخی گزینه‌های رژیم برای ادامه حیات خود

صدارت- کنگره؟ مجلس؟ شورا؟ رهبر؟ سخنگو؟ و راه حل دموکراتیک و مردمی

صدارت- روش پیروز مبارزه: تداوم فعالیت‌ها، واکنش نشدن، نقش و جایگاه بانوان، هشیاری در جنگ روانی

تو نگو همه به‌جنگند و ز صلح متن چه آید -- تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز

صدارت: مسابقه دویدن صد متر، یا ماراتون، یا…؟ به تاریخ بنگریم!

صدارت- جمهوری‌خواه کیست؟ همبستگی و همکاری با چه کسی؟

صدارت- عید ۱۴۰۲، دردِ دل نوروزی

صدارت: اصلاحِ قدرت!!؟

احیای مبارزه برای حقوق بشر

صدارت- حملات شیمیایی به جوانان، نمایشی از درماندگی و بی‌چارگی رژیم

صدارت- کجای کاریم؟ قشر خاکستری!؟

صدارت- منشور‌ها و نکاتی که می‌توانند اتحادآور و یا تفرقه‌انداز باشند

بهار می‌آید، با آروزی آسایش (امنیت) و آرامش (سعادت) و آشتی (صلح) برای تمام بشریت.

درم

راه نجات ایران و ایرانیان، ایرانی بودن است، مبنای حکمرانی، مردمی بودن و بر پایه منافع ملی، دمکراسی …

درم

چرا امثالهم مخالف تجزیه‌طلبی و تقسیم کشورهای بزرگ جهان به واحدهای کوچکتر هستم؟!

صدارت- «نخبه» و نخبه‌گرایی!؟

صلح

استانداردها و رفتارهای دوگانه، حماقت یا رذالت؟ در نهایت به زیان عاملان است

صلح

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

صلح

مصالحه و صلح، یک نیکوکاری بُرد-بُرد است…

صلح

از فشار حداکثری تا آرزوهای حداقلی