بایگانی

مهرداد وهابی

رابطه جمهوری اسلامی و اسلام شیعه

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

آخوندیسم با افراطی گری، بازنده منافعش شد، اینکه از هر سه نفر ایرانی، دو نفر ناپیرو (NaPeyro) هستند، واق …

جنگ اباطیل: چرا حکومت نظامی-کودتایی که حکومت آخوندی سرنگون کند- در شرایطی آلترناتیو و جایگزینی نیست …

جنگ اباطیل: رسوایی اقتصادی اهریمنان ضد ایرانی (حاکمیت سگ و گربه پرستی!) سوءاستفاده ایران‌ستیزان تا …

جنگ‎های اباطیلی (ریشی سوناک، چرخه‌ خائنان به بشریت!)، همان‌قدر به اهریمنی و ضد ایرانی و ضد حقوق بش …

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

حوزه علمیه قم

شیعه و دموکراسی در ایران

بحران کرونا و رنسانس در شیعه

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

واحدنهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران

مذهب شیعه در ایران نو

جانان من اندوه لبنان کشت ما را

مهدی بزرگترین دروغ تاریخ

شیعه صفوی، شبیه سازی ظهور امام زمان و فاجعه جنگ آخرالزمان

خطاب بە رهبر جمهوری اسلامی ایران

مشکل جهان اسلام متولی آنست!

مشکل جهان اسلام متولی آن است!

صفویه و ظهور هویت ایرانی-شیعی

محمد شوری

جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی؛انقلاب مُرد،زنده بادجمهوری اسلامی!

صفویه و ظهور هویت ایرانی/شیعی

مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش نهم)

چرا عربستان سعودی یمن را بمباران می‌کند؟

مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هشتم)

مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان – بخش پنجم

مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان بخش چهارم

مذهب شیعه؛ ریشه از خود بیگانگی ایرانیان، بخش سوم

مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان – بخش دوم

مهدویت، باوری مختص شیعیان

حکومت به نزاع شیعه و سنی دامن نزند

صنعت دین سازی و تورم دین