بایگانی

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر کرده است: یادداشت اول مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» ب …

طبقه کارگر پاسخ شایسته‌ای به شورای عالی کار خواهد داد!

ویدیو: افزایش دستمزد و سراب شورای عالی کار

در دعوای مزدی، دولت‌ها جانب کارفرمایان را می‌گیرند/ حداقل دستمزد، ضامن سرنوشت ۴۳ میلیون کارگر است

چهارصد تک‌تومان

تعیین دستمزد این‌بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه‌جانبه‌گرایی و عدالت رعایت نشد؟!

نگاهی به وضعیت کار و دستمزد کارگران در ایران

حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشد/ جامعه کارگری ب …

باوجودِ تورم ۵۰ درصدی، مزد ترمیم نشد/ آیا بازهم “حداقل دستمزد” کمتر از خط فقر تعیین می‌شود؟!

“حق مسکن” زایده‌ی بی‌حاصلِ دستمزد/ چقدر لازم است تا یک خانواده‌ی کارگری بتواند سرپناه داشته …

اقتصاد کیکی نیست که پدربزرگ تقسیمش کند

چرا ترمیم مزد به سرانجام نمی‌رسد؛ آیا می‌خواهند شورای عالی کار را تعطیل کنند؟/کارگران حق دارند اع …

تشکل‌های رسمی کارگری در تکاپوی ترمیم دستمزد