بایگانی

ترانه علیدوستی و «شهروند درجه صفر»

بدون شناسنامه، شهروند بودن بی‌معنی است

داده و مسئولیت‌پذیری

داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استناد به شواهد

نامه سرگشاده به آقای روحانی؛ مراقب باش مطالبه برحق (عدالت توزیعی) مردم را قمار نزنی با ناکسان!

برگزاری روز جهانی مقابله با تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی در جامعه ایرانی تورنتو

شهروند و جایگاه او در عصر جهانی!

دکتر عبدالکریم سروش هنوز حقایق عریان را می پوشاند، به عبث!

ایران‌گرایی راستین؟

بررسی امنیت شهری در پرتو حقوق شهروندی

ماکو و نوسود؛ کشته و زخمی شدن کولبران و کاسبکاران با شلیک نیروهای انتظامی

نیکا و نوا خلوصی، دو خواهر بهایی، در چهارمین سال حبس در زندان وکیل‌آباد

دوگانگی تبعید انسان را فرسوده می کند/ گفت وگو با جمشید برزگر

من یک شهروند عادی هستم

موزه‌ی بی گناهی؛ داستان تولد دردبار انسان مدرن از دل یک جامعه‌ی سنتی

زامبی‌ها و خبرنگاران محلی

داس بنفش روحانی و بیکاری روزنامه نگاران