بایگانی

هایده مغیثی و شهرزاد مجاب

اخلاق فمینیستی: فرجام «فمینیسم اسلامی» و خیزش «زن، زندگی، آزادی»

اخلاق فمینیستی: فرجام «فمینیسم اسلامی» و خیزش «زن، زندگی، آزادی»

شورش دهقانان مکریان ۱۳۳۱-۱۳۳۲ش: اسناد کنسولگری، مکاتبات دیپلماتیک و گزارش روزنامه‌ها

گسست و گشایش در مبارزات زنان. جلسه کلاب هاوس به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

گردهمایی در باره کشتار زندانیان سیاسی با سخنرانی شهرزاد مجاب و ناصر مهاجر

گورستان خاوران

داد و دادخواهی در ۲٩همین گردهمائی در باره کشتار زندانیان سیاسی

امیر حسن‌پور: شورش دهقانان مُکریان در سال‌های ۱۳۳۱-۱۳۳۲، انتشارات ایران‌نامگ، مطالعات ایرانشناسی دانشگاه تورنتو، ۲۰۲۱

معرفی کتاب: شورش دهقانان مُکریان در سال‌های ۱۳۳۱-۱۳۳۲؛ پژوهش امیر حسن‌پور

مطالعات کُردستان و زنان کُرد:شهرزاد مجاب در گفتگو با افسانه هژبری

جنبش زنان در خاورمیانه و ایران

نژاد، طبقه و عاملیت: بازگشتی به فمینیسم مارکسیستی

زنان و انقلاب در خاورمیانه

«جوانان، جنگ و مهاجرت» شهرزاد مجاب در گفت‌وگو با افسانه هژبری

دکتر عبدالکریم سروش هنوز حقایق عریان را می پوشاند، به عبث!

در سوگ امیر و قدردانی از شهرزاد – بیانیه

کتاب «دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیسم و انقلاب»