بایگانی

مرثیه‌ای در عاشورای ایران

تسلای

بر کشورم چه رفته است

نخستین شب

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) به نخبگان و دانشجویان و مسافران هواپیمایی اوکراین در تهران که به شکوف …

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

مادر مادرم

نخستین مرگ – مجید نفیسی

پساآواپیش – برای آبان نود و هشتی که بر ایران گذشت

پائیز پویا – ی. صفایی

نشست‌های شنبه – مجید نفیسی

برای مادرم مریم به بهانه تولدش

هنوز؟

“جغرافیای درد”

ریشه در خاک

قطعات منفصل در کارگاهِ ایثار عاشقانه و بی­حمیّتیِ عشاق

اصول پنج­گانه نشر عشق

جسد انقلاب – مجید نفیسی

شعری از خالد بایزیدی (دلیر) به نیکیتا اسفندانی

از مرگ …

“چکامه ی بوسه و آتش”

«واژیسم» نانام: «همان بهتر که مرده بمانی»

چند شعر از هدا خموش

” هستی”، نمی‌بخشاید وُ ما – باید نبخشیم.

در رثای آمنه شهبازی

سپیده ‌دمان اما

اشرار شمایید/م.سحر

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

بلوط پیر

سه شعر از زنده نام محمدعمر عثمان (ژنرال پائیز)‎