بایگانی

غریبانه

 مرثیه ای برای بوم و بر و درد بی درمان/ م.سحر

من مرگ را…

خوزستان تشنه – شعری از م. شبگیر

شور میاندوآب – مجید نفیسی

خانهء خونین

سالروز تولد سیمین بهبهانی, نیمای غزل

تاریخ! جان مادرت چیزی زما ننویس

تاریخ! جان مادرت چیزی زما ننویس!

شعری از رضا مقصدی – آه…می کشم برای آب.

وطن کجاست؟

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۲۱)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۲۰)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۹)

عصبانی‌ام

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۸)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۷)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۶)

آهای!

اشکم مرا یاری نخواهد کرد، می دانم .

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۵)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۴)

آزادی, ای تحول خونین, ای انقلاب دور, و نزدیک

هنگامی که مفهومی بزرگ و سرخ، با جامه‌ی شوریدگان خلق، در ازدحام شهر بی‌آواز می‌گردد

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۳)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۲)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۱)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۰)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۹)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۸)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۷)