بایگانی

تنها، صدای توست

تقدیم به مادرم و همه مادران سرزمینم

اردیبهشت ِ “رشت”

برای رامین حسین پناهی و رامین‌های سرزمینم

پوزخند خدا……

شعر “امروز دیگر نوبت توست” به مناسبت روز جهانی کارگر

چند شعر ازخالدبایزیدی(دلیر) برای اول ماه مه، روزجهانی کارگران

من شمالی ام ؛ شعری از رضا مقصدی

شعر “پراکندگی”

از یک نگاه شروع شد

نوروز، در بهارِ دلم ایستاده است

شعر “گره‌ِ کور”

شعر “نوروزانه”

هیمه ، هیمه، شعله می‌کشیم.

 زیبایی زنانه‌ی ما، دشمنِ شماست

پستانداران مضاعف

شعر “صورت‌های سرخ”

غزلی از محمدعلی شاکری یکتا

بهمنِ بیدادگر!

دختران انقلاب

آوازهایِ این سویِ پرده – امیر سارم

برای «ویدا موحد» زن شجاع میدان انقلاب

اهل کردستانم ـ خالد بایزیدی(دلیر) + شعری از هوشنگ ابتهاج(سایه) ترجمه به کوردی

بیانیه‌ی ۱۵۴ شاعر، نویسنده، هنرمند و فعال فرهنگی و اجتماعی در حمایت از تظاهرات سراسری مردم ایران

ای آتش ِ گُداخته! ای کُرد!

دیدار

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) – برای مردم مبارز و به پاخواسته‌ی ایران

چند شعر اعتراضی از مرصاد

سال نومیلا د ی

بگذار برخیزد مردم بی لبخند, بگذار برخیزد