بایگانی

عاشقی‌های شاعر لب دوخته

چند سروده از عبدالله سلیمان شاعر کرد

بررسی تصویرسازی در غزل‌های شریف سعیدی

چرا باید بترسم

حواس‌پرتی‌های مقدس: اشعار کاوه اکبر با نام «گرگ را گرگ نامیدن»

فریاد کن عشق را

زن‌زدگی جامعه‌ی ادبی ما و گفتمان شعر

 «داغ هجران» و «دمای عشق» دو غزل از علی احمدی

چند شعر از کوچر ابوبکر(شاعرمعاصرکرد)

ما کهککشان بودیم

میخانه‌ی مکدّر – رضا مقصدی

رویش خورشیدیان

ما نمی‌ترسیم

سه شعر از خالدبایزیدی(دلیر) به زنده یاد نازنین نظام شهیدی

لُکنَتِ آزادی – مجموعه شعر – امیر سارم

دیشب در خواب دیدم …

بغض‌ها  ترکید!

هلا….حماسه‌ی کوبانی! به پیام آور ِ صلح: «نا د یا مُراد»

شعرهایی از شیرین جهانی (که ویار) شاعر معاصرکرد/ ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

شعر غیاب، نبود انسان و زندان-ستار روشنا بخش ( شعرشناس ومنتقد ازداخل کشور)- ۱۳۹۴

مرگ خاموش!

«شعر یعنی زندگی و زندگی یعنی شعر»

نوجوانی و عاشق شدن

ما محروم شدگان جهانیم!

«مرگ گل سرخ»

کلامت را در سکوت شب از باد شنیدم 

یادی از یک خاطر بسیار زیبا

پائیزانه‌های خالد بایزیدی (دلیر)

دریغا دریغا دریغا

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)