بایگانی

جانم هزار سال به دنبال چشم توست.

«زخم آبان» و «راز گل سرخ» دو شعر از شفق

سانسور عشق – شعری از مجید نفیسی

باران با ما کار ندارد

«به خدایان» – شعری از نیلوفر فولادی

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

جان پدر کجاستی؟ م.سحر

امشب به ترامپ می‌اندیشم  – شعری از مجید نفیسی

تقدیم به دانشجویان شهید دانشگاه کابل و کوثر دانش – خالد بایزیدی (دلیر)

دختری که گریه می کرد

پیراهن احساس

شعری که عاشقانه نباشد، قشنگ نیست.

نقش سپاه پاسداران در پولشویی برای خامنه‌ای

پولشویی می‌کنم – شعری از عباس خوش عمل کاشانی

 کاشکی … نبود!

«در دل پر امید به فردا…..»

دکل باز …

نقاش خودآموخته دهر

دو شعر از م. شبگیر

کشتن کولبران…کولبر – شعری از عباس خوش عمل کاشانی 

كرم – شعری از مجید نفیسی

بلندترین آوای مرغ سحر از زندان تا کف خیابان و بزرگترین بدرقه آنلاین در تاریخ ایران

چهار کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر) برای کوچ استاد محمدرضا شجریان‎

پروانه و مرگ

واپسین کشتی تختی

شاهد بس آتش سوزنده به جان

تنوع و تغییر

دو پیکر – شعری از اوکتاویو پاز

آستین، بالا بزن با دشمنان پیکار کن

فانوس خيال – شعری از مجید نفیسی

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

بادکنک – شعری از مجید نفیسی