بایگانی

عشق آمریکایی من (بیست‌و‌هفت. ساندویچِ جورج حبش)

عشق آمریکایی من (بیست‌و‌شش. تماشای برف با وندی)

 عشق آمریکایی من (بیست‌و‌پنج. دوبلین)

عشق آمریکایی من (بیست ‌و ‌چهار. قربانگاه شعر)

 عشق آمریکایی من (بیست‌و‌سه. از خلیج تا خیزابها)

میخانه‌ی مکدّر – شعری از رضا مقصدی

عشق آمریکایی من ( بیست‌و‌دو. رد‌پاهای ما در مائوئی)

گلچین شعر جهانی به زبان ترکی؛ انتشار “آه، لس آنجلس” سروده مجید نفیسی در این مجموعه

عشق آمریکایی من (بیست‌و‌یک. برای ابدیت شعر نمی‌گویم)

عشق آمریکایی من (بیست. خوابِ “ماجرای نیمروز”)

عشق آمریکایی من (نوزده. شبی در کالیستوگا)

عشق آمریکایی من (هژده. تماشای بیسبال)

عشق آمریکایی من (هفده. چه کسی رشک‌انگیزتر است؟)

عشق آمریکایی من (شانزده. فصل چیدن تمشک‌ها)

عشق آمریکایی من (پانزده. ای درد)

  واکسن جان – شعری از مجید نفیسی

عشق آمریکایی من (چهارده. روز استقلال)

«تهران» – چندشعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

عشق آمریکایی من (سیزده. آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟)

عشق آمریکایی من (دوازده. دیدار از دیوار)

عشق آمریکایی من (یازده. سروهای گمشده)

باز هست و  باز هم همان نیست

عشق آمریکایی من (دَه. باغبان)

 عشق آمریکایی من (نُه. پرنده‌ی فارسی‌خوان)

عشق آمریکایی من (هشت. حقیقت ساده)

عشق آمریکایی من (هفت. گل کاغذی)

سخنی با اهل هنر و در باره گاهشماری در ایران

عشق آمریکایی من (شش. رختشویی)

 عشق آمریکایی من (پنج. دل بی‌قرار)

نوروز تویی! که روز نو، می جویی – رضا مقصدی