بایگانی

ترجمه‌ی شعر: ترانه‌ی عشق

“مریم”ِ اعداد

هیهات

بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید: یاد سعید سلطانپور در سی و هفتمین سالگرد جانباختن او گرامی باد

« از شما می‌پرسم آقایان سردمدار»

شورشگر علیه عقب ماندگی

گل‌ها و عطرهای خاورمیانه در شعرها و ترانه‌ها

«دهه های دار»

زیبایی زنانه‌ی ما، دشمن شماست

سایه گفتند که صوفی است به جان تو که نیست

باغ گیلاس

پنجاه سال گذشت و فروغ هنوز هم از زمانه‌ جلوتر است

از سر شوخی!

پوران فرخزاد از فروغ و فریدون گفته بود

این منم که در”حَلب”، دوباره کشته می شوم

چکامه: واژه ها را بوسه زن

موسا از آب نیل گذشت

یادداشت روزانه شعر – مهرداد عارفانی – شماره یک

دختری از جنس پرواز فریناز

شعر کاش بشود تغییری ایجاد

بیت رهبری

حقوق بشر

تولید آخوند حوزه علمیه قم

شعر دختر توی ایران

از کدامین خدا میگویند

حقوق بشر، “در خانه اگر کس است” و محمد علی موحد

من و تنهایی ها

غم‌های شهریور

بررسی و تحلیل ویژگی های محتوایی و زبانی اشعار حماسی سیاوش کسرایی

در پشتِ پنجره