بایگانی

به بهانۀ انتشار کتاب «سرگرم چیست باد وقتی نمی وزد؟»: جویندۀ زر در خیابان‌های زندگی

شعری از شیرکو بیکس (شاعرمعاصرکرد)

چند شعر تازه از: خالد بایزیدی (دلیر)

گلدان شکسته

هیات مرگ – سهیل نصرتی

دیدار ماه

«تابلوی مارتین» شعری از کوچر ابوبکر(شاعر معاصر کرد)

مرا فریاد کن!

دو شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از خالد بایزیدی(دلیر)

وقتی که « ممیزی » از اخوان شاعر دیگری « می سازد»! *

شعری از عمران صلاحی … ترجمه به کردی: خالد بایزیدی (دلیر)‎

درین کابوس/ مرا بنواز ای رنگین ترین آواز!

چند شعر از خالد بایزیدی(دلیر) به مردم دوست داشتنی ایران

چند شعر از فرناز جعفرزادگان به کردی و برگردان فارسی

گلشکر

چند شعر از:کوچر ابوبکر – شاعرکرد

چند شعر از رفیق صابر، شاعر معاصر کرد

فروش گل ها

کوتاه سروده‌های قاسم تاباک (شاعرمعاصرکرد) مهاباد

چندشعر از فرناز جعفرزادگان

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از فرناز جعفرزادگان

چند شعر از «قاسم تا با ک» (شاعرمعاصرکرد) مهاباد

چند شعر از خالد بایزیدی(دلیر)

دادیم وطن که … از م.سحر

مرگ

برهنگی قلم

خورشید، زنده باد

یادداشت «امیر ثانی» بر مجموعه شعر «لکنت هیولا» اثر «بهرام روحانی»