بایگانی

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

بلوط پیر

سه شعر از زنده نام محمدعمر عثمان (ژنرال پائیز)‎

عاشق یا فارغ؟

مرگ شعور! ” استادیوم تبریز”

کی این مرده را چال می‌کنی؟

شعر گوراب

مجموعه شعر جدید و ممنوعه GURAB گوراب – قاسم قره داغی

قسم به چشمهای سرخت اسماعیل عزیزم, که آفتاب روزی

چند شعر از خالد بایزیدی(دلیر) برای دخترکان روژآوا‎

ای شاعرتر از شعر‌های خود ما اسماعیل

جنون‌های ادواری [برای اسماعیل و نیشکرهای تلخ جنوب]

مانیفست کوبانی

اهل کردستانم

کیش شهادت

چکامه‌ی چاک چاک

در سرزمین مرگ‌های پُرعنوان

در محکومیت اعدام رزگار!

سه شعر تازه از خالد بایزیدی (دلیر)

مستانه

خودسوزی نیوشا

سه کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)‎

مومنی قلم به دست با جسارتی بدور از خرد پیامی داد !…

شعری از فاروق صفی زاده (بوره که یی) تهران

یک تکه رخت زنانه

نبرد طولانی

«دختر آبی»

تقسیم سعادت!

کوتاه سروده‌ای از قباد جلی‌زاده (شاعر معاصر کرد)

از دیروز تا امروز

دختر آبی