بایگانی

چند شعر از شمی صلواتی

شعری از رفیق صابر (شاعر معاصر کرد)

بگذار آواز ِ ترا بر آب بنویسیم

چندشعر از خالد بایزیدی (دلیر) به مردم به پا خواسته‌ی کردستان

احساس درد!

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

“جنگل” شعری از پویان مقدسی

اشعاری از مادران پارک لاله ایران در سی امین سالگرد تابستان ۶۷

آن “خاطره”، زعاطفه می‌گفت.

سوگ سروده‌های خالد بایزیدی (دلیر) برای عباس کیارستمی     

سرودگر آزادی و سرزمین گم‌شده

غم تو چیست نگارا؟

چندسروده کوتاه از خالد بایزیدی (دلیر) برای زلزله‌زدگان کردستان

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): برای دریای خزر

شعری از خالد بایزیدی (دلیر): «دمکراسی به سبک آمریکایی»

مجموعه شعر «باران عشق» پنجمین مجموعه شاعر معاصر کرد، خالد بایزیدی (دلیر)

سه شعر از خالد بایزیدی (دلیر): به نرگس محمدی و نسرین ستوده و همه زنان دربند و آزادی‌خواه مام میهنم

«گل آقا» شعری از خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از محمد بینش (م ــ زیبا روز): پرواز

شعر «ماسک» از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای عبدالفتاح سلطانی

«اعتراف» شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چندشعر اروتیک از خالد بایزیدی (دلیر) ونکوور-کانادا

خُنیاگر ِخجسته ی خونم!

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

خانه گمشده

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

سرودی برای صلح