بایگانی

این شاه بود که خمینی را به ایران آورد

یکی شدن تخت با منبر!

معمای شاه وجود ندارد! معمای اصلی بُزدلی جمعی در پرداخت بهای مدرنیت است!

توطئه پنداری و هراس از آزادی: از شاه تا خمینی!

به بهانه‌ی ۳۹مین سالگرد درگذشت شاه

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)

«نگاهی به شاه»کار میلانی

چرا رهبران ما -از شاه تا آخوند- به ما گوش نمی‌کنند؟

از کودتا تا انقلاب: حذف طبقه‌ی متوسط از متن جنبش زنان

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] - این یک داستان واقعی ست - محمد شوری

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] – این یک داستان واقعی ست – محمد شوری

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

دم خروس۱۶(۲۶دی ماه۵۷؛)شاه نرفت،آمد!

تفاوت مایکل پارنتی و یرواند آبراهامیان

اگر فتح الله گولن همچون روح الله خمینی رهبر ترکیه شود

چندسال پیش(43)علی شریعتی،29خرداد56،سی ونهمین سالگردوفات

چندسال پیش(۴۳)علی شریعتی،۲۹خرداد۵۶،سی ونهمین سالگردوفات

افسانه انقلاب و رهبر پابرهنه‌ها!

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! … ٩. شاه در شرایط مات

وقتی خمینی با کل‌کل، شاه را شکست داد+طنز

معمای بختیار … !

میلانی: شاه هرگز به عمد، کاری به ضرر ایران نکرد