بایگانی

پشت پردهٔ سیاست تفرقه…

صلح

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

سالگرد انقلاب بزرگ ایران مبارک باد

صلح حقیان: آخوندیسم چیست؟ و آنالیز تئوریک تا عملی، از برآمدن تا برکناری حکومت آخوندیسمی از ایران

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

آیا عوامل پیروزی جنبش را فراهم‌ کرده ایم؟

اولین بیانیه ولیعهد ایران؛ شهبانو نور پهلوی

آخرین مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با زیرنویس فارسی

روایت هوشنگ نهاوندی از آخرین دیدارهایش با شاه پیش از خروج او از کشور

از صدای اعتراض مردم تا پیام انقلاب مردم

سمفونی ناتمام: آن‌ها که رفتند و آن‌ها که ماندند

این شاه بود که خمینی را به ایران آورد

یکی شدن تخت با منبر!

معمای شاه وجود ندارد! معمای اصلی بُزدلی جمعی در پرداخت بهای مدرنیت است!

توطئه پنداری و هراس از آزادی: از شاه تا خمینی!

به بهانه‌ی ۳۹مین سالگرد درگذشت شاه

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)

«نگاهی به شاه»کار میلانی

چرا رهبران ما -از شاه تا آخوند- به ما گوش نمی‌کنند؟

از کودتا تا انقلاب: حذف طبقه‌ی متوسط از متن جنبش زنان

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] - این یک داستان واقعی ست - محمد شوری

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] – این یک داستان واقعی ست – محمد شوری

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

دم خروس۱۶(۲۶دی ماه۵۷؛)شاه نرفت،آمد!

تفاوت مایکل پارنتی و یرواند آبراهامیان

اگر فتح الله گولن همچون روح الله خمینی رهبر ترکیه شود

چندسال پیش(43)علی شریعتی،29خرداد56،سی ونهمین سالگردوفات

چندسال پیش(۴۳)علی شریعتی،۲۹خرداد۵۶،سی ونهمین سالگردوفات

افسانه انقلاب و رهبر پابرهنه‌ها!

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! … ٩. شاه در شرایط مات

معمای بختیار … !

میلانی: شاه هرگز به عمد، کاری به ضرر ایران نکرد