بایگانی

صدارت- آغاز سال تحصیلی، اولین سالگرد منقلب‌تر شدن جامعه مدنی، نپذیرفتن تحمیل سخن‌گو چه برسد به ره …

صدارت: براندازی مدیریت‌شده؟… و یا خودفروپاشی رژیم؟ انتخاب با ما است!

صدارت-نترسیم، نترسیم، ما همه با هم هستیم. اتحاد حول محور حقوق، رمز پیروزی

صدارت: در اتاق ساختن سرنوشت ما، چه کسانی حضور دارند؟ سرنوشت ما توسط چه کسانی ساخته می‌شود‌؟

صدارت – شفایی – باجلان: فاجعه‌ی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، یادی و گفتگویی در آ …

صدارت: برای نزدیک‌تر کردن سقوط رژیم: منقلب شدن، پیش‌نیاز انقلاب؛ مردمسالار بودن، پیش‌نیاز مردمسا …

صدارت: درس تجربه با شنیدن مصاحبه‌های لاجوردی. عجز و ناتوانی رژیم از خواندن «خدا»ی دهه ۱۳۶۰

صدارت: بررسی مثال‌هایی از رویکرد به قدرت و سلطه، و پشت‌کرد و رویگردانی از مردم و حقوق

صدارت: هفادمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 

صدارت: نیاز حیاتی قدرت‌ها به مخدوش کردن وژدانِ تاریخیِ فردی و ملی

نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد

درخواست خفت بار “شاه” در بارۀ رأی دادگاه لاهه

صدارت- کودتای مرداد۱۳۳۲، در پی کودتای اسفند۱۲۹۹، و پیش از کودتای خرداد۱۳۶۰-تجاوز به حق استقلال

صدارت- مشروطه: جرقه‌ای برای جهش، و یا ترمز دیگری برای جنبش؟

صدارت- ما مردم، به‌کمک هم‌دیگر، جنگ‌افزارهای رژیم را بی‌اثرتر کرده‌ایم! ما رژیم را ضعیف‌تر کرده …

صدارت- سی‌وپنجمین سالگرد کشتارهای جمعی تابستان ۱۳۶۷، اوج فاجعه ملی جنایت‌ها علیه بشریت در دهه ۱۳۶ …

صدارت- ریشه‌های واقعی وضعیت فاجعه‌آمیز اقتصادی در ایران

صدارت: رمزگشایی سخنان سرداران سپاه و ژنرال‌های جنگ روانی، مردم انقلابی ایران به‌هوش باشیم!

صدارت: اختلافات و اعترافات اخیر حافظان نظام، دلیل دیگری برای موفقیت‌آمیز و نیز ادامه‌یاب بودن جنب …

صدارت – خشونت و خشونت‌زدایی، نفی انواع خشونت

صدارت: رویِ به مردم و حقوق، پشتِ به قدرت و خشونت

صدارت: هرگاه به هر حقی از حقوق هر کسی، در هر زمان و در هر مکانی تجاوز شد، به سهم خود و به نوبه خود برای احقاق حقوق تلاش کنیم.

صدارت : یادی از فاجعه سقوط پرواز ۶۵۵ و کشته شدن ۲۹۰ انسان بی‌گناه

صدارت : مجموعه‌ای از مطالب درباره کودتای خرداد ۱۳۶۰ – “شاید ۹۰ – ۹۹٪ ایرانیان از واقعیات کودت …

صدارت: امیدها و ناامیدی‌ها در جنبش

صدارت- هویت و کارنامه‌ خادمان و خائنان به مردم، در رابطه با سلطه‌سالاران و توازن قوا مشخص می‌شود

صدارت: کودتای خرداد ۱۳۶۰، میخ آخر ضدانقلاب به تابوت بهار ایران- «بِهِش نَگین اعتراض» بعد از ۴۲ سال، …

صدارت- اعدام‌ها، یکی دیگر از علامت‌های  واضحِ عاجز و علیل و فرتوت بودن رژیم

صدارت: از انقلاب ۱۳۵۷ تا کودتای ۱۳۶۰- بررسی برخی عوامل تبدیل انقلاب، به ضدانقلاب

صدارت – مدیریت بحران-آلودگی طبیعت، اقتصاد حقوق‌محور، نفی سلطه‌سالاری

صدارت- بحران‌های ایران، راه حل خارجی ندارد!

صدارت: چگونه می‌توانم قتل‌های دولتی را متوقف کنم؟