بایگانی

ما نباید زیر بار رئیس جمهور و نخست وزیر برویم، که قطعا آمریکا طالب آن است!

خامنه‌ای در تنگنای اتمی به چه دستاویزی چنگ خواهد زد؟

پرسش: چرا رهبر مسلمین جهان تمرگیده در بیت رهبری، ولی رهبر کاتولیک های جهان مرتبا به کاتولیک های جها …

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

خامنه‌ای از نخبگان چه می‌خواهد؟

سید علی خامنه‌ای مسئول اصلی شکنجه و جنایات در زندان‌های ایران!

علت اصلی عدم مسافرت داخلی و خارجی خامنه‌ای در زمان رهبری‌اش!

سیمای ضد مردمی سید علی خامنه‌ای

جلوگیری ازاجتماع قدرت در فرد یا گروه واحد،برای اجتناب از دیکتاتوری! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!) شماره 24

جلوگیری ازاجتماع قدرت در فرد یا گروه واحد،برای اجتناب از دیکتاتوری! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین …

مروری بر اندیشه‌های انحرافی، اشتباهات و خصوصیات منفی سید علی خامنه‌ای

آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!

سید علی خامنه ای و طناب عدالت

نقدی بر “الگوی پیشرفت ایران برای پنجاه سال آینده” ابلاغ شده توسط سید علی خامنه ای

آقای خاتمی آیا شما اجازه شرکت در راهپیمایی بیست و دو بهمن را دارید؟

ابلاغیه ((سیاست کلی خانواده))؛تثبیت دیکتاتوری تام یا توجیه آن

نامه‌ای از ایران: مطمئن هستید که ولی فقیه زنده است؟

هارمونی علی مطهری!

چند سال پیش(۲۸)دهه ۶۰…(۱۱)