بایگانی

در حکومت دینی-فقهی نابرابری‌های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود

سکولاریزم یا لایتیسیته؟

بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری‌اسلامی

در آینده و در دوران گذار، باید به دنبال گفتگو و تفاهم ملی رفت – عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با محمد حیدری

اگر دموکراسی برقرار شود، ارزش‌های مدرن هم خواهد آمد

آینده محصول دانه‌ای است که امروز می‌کاریم ….. منیره برادران در گفتگو با محمد حیدری

چگونگی سرکوبگری آزادی توسط نظام زکزی

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

بیانیه جدائی کامل مذهب از حکومت

دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء «جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران»

نکاتی کلی در ارتباط با دین و حکومت/ عبدالعلی بازرگان

مسئله ایران – در نقد ایدئولوژی ایرانی

روشنفکران لائیک در ایران معاصر

معنای سکولاریسم

هیچ گروه سیاسی ایرانی، خفت تجزیه کشور را نمی‌پذیرد

گفتگوهای هفتگی (هفته اول آبان ماه)

دین را زمینی کنیم! محمد شوری

در برابر اسلام سیاسی نباید کوتاه آمد (بخش نخست)

دین‌داری رو به زوال است، اما اسلام رشد خواهد کرد

چرا باید از وحدت اسلامی عبور کرد؟ در دفاع از سکولاریسم دموکراتیک[1] برای خاورمیانه

چرا من سکولاریست نیستم

دو آلترناتیو در چنبره آلترناتیوها

چند پرسش درباره سکولاریسم – گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر

نقشه راه دموکراسی ایرانی – قسمت پنجم

دمکراسی و سکولاریسم بطور خلاصه، از بهرام آبار

چرا دموکراسی در کشورهای اسلامی هنوز کارا نیست؟

دین از نگاهی دیگر

ادبیات محمدجواد لاریجانی: «احمق شریر» از چه کسانی دفاع می‌کند؟

نامه سرگشاده یک اومانیست به مسلمانان جهان در خصوص جنگ بین شیعه و سنی و استفاده ابزاری استعمارگران از اسلام سیاسی

سکولاردموکراسی تولید انبوه جهل نیست در نقد و رد فلسفه ی پادشاهی و سلطنت در ایران امیرحسین آمویی

فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟