بایگانی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد اقتصا …

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد جامعه …

صدارت – رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – پیشگیری از بحرانهای بزرگتر در دوران پساکرونا

صدارت – آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، وژدان احساسی-روانی

صدارت : قرنطینه‌های فردی و جمعی، تنها راه پیش‌گیر از مردن، و یا کشتن دیگران توسط کرونا!

صدارت – گفتگویی (۲) با هموطنان در باره بحران ویروس کرونا

صدارت – تدبیر امور در قرنطینه فردی و جمعی در مقابل ویروس کرونا، عفونت کووید۱۹، و عفونت ولایت مطلقه

مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید با علی صدارت – گفتگویی با هموطنان در باره بحران ویروس …

منطق ما و آن‌‌ها، منطق نجات الهیات شیعه

صدارت : ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۴)دوستانه، با پاسخ به اشاراتی در رابطه …

در حکومت دینی-فقهی نابرابری‌های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود

سکولاریزم یا لایتیسیته؟

بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری‌اسلامی

در آینده و در دوران گذار، باید به دنبال گفتگو و تفاهم ملی رفت – عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با محمد …

اگر دموکراسی برقرار شود، ارزش‌های مدرن هم خواهد آمد

آینده محصول دانه‌ای است که امروز می‌کاریم ….. منیره برادران در گفتگو با محمد حیدری

چگونگی سرکوبگری آزادی توسط نظام زکزی

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

بیانیه جدائی کامل مذهب از حکومت

دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء «جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران»

نکاتی کلی در ارتباط با دین و حکومت/ عبدالعلی بازرگان

مسئله ایران – در نقد ایدئولوژی ایرانی

روشنفکران لائیک در ایران معاصر

معنای سکولاریسم

هیچ گروه سیاسی ایرانی، خفت تجزیه کشور را نمی‌پذیرد

گفتگوهای هفتگی (هفته اول آبان ماه)

دین را زمینی کنیم! محمد شوری

در برابر اسلام سیاسی نباید کوتاه آمد (بخش نخست)

دین‌داری رو به زوال است، اما اسلام رشد خواهد کرد

چرا باید از وحدت اسلامی عبور کرد؟ در دفاع از سکولاریسم دموکراتیک[۱] برای خاورمیانه