بایگانی

دیدار «جمعیت دفاع از مبارزات مردم ایران» با وزارت امور خارجه سوئد پیرامون اعتراضات اخیر در ایران

گزارش و قطعنامه تظاهرات همبستگی با مردم ایران در استکهلم

نامه سرگشاده به وزیر امور خارجه سوئد: به حمایت از مردم ایران برخیزید!

نامه به وزیر امور خارجه سوئد در رابطه با دیدار با وزیر امور خارجه ایران

مهاجرت، همپیوستگی و تبعیض قومی و “نژادی” – چشم‌انداز جامعه چند فرهنگی سوئد

بیست و نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران (استکهلم)

برنامه بیست و نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

قدرت شاه در کشور سلطنتی سوئد!

تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی، در پارلمان سوئد!

چهارشنبه‌سوری ۲۰۱۸ در استکهلم

سلسه سخنرانی‌های مهرداد درویش‌پور در ماه مارس – سوئد

بیانیه‌ی جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان ایرانی در سوئد در پشتیبانی از جنبش و مبارزات آزادی‏خواهانه مردم ایران

به پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برخیزیم!

جشنواره زنان مشرق‌زمین در سوئد

بیست و نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران: «متحدان جنبش زنان ایران در منطقه و جهان»

مهدکودک بدون کلیشه‌های جنسیتی/ویدئو

نوجوانان پناهجوی تنها آمده در سوئد موفق ترند!

مهریه در سوئد قابل اجرا نیست : دیوان عالی کشور سوئد رای در رابطه با مهریه ایرانی را صادر کرد

لطفاً با عینک نژادپرستى وارد نشوید!

بحث‌ها و جدل‌های برآمده از استعفای یک وزیر در سوئد

بزرگترین جشن چهارشنبه‌سوری؛ بازهم در استکهلم

نشست معرفی کتاب جنسیت ایکس در مالمو

انگلیس درخواست عبور امن آسانژ برای آزمایش پزشکی را رد کرد

کنفرانس در سوئد به مناسبت روز جهانی زندانیان سیاسی

پری عیسی‌زاده و نمایش «دختر قالیباف و قالی پرنده»

شب ترانه در استکهلم و گوتنبرگ

به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان بر تیم…

شرکت هزاران نفر در جشن چهارشنبه‌سوری استکهلم و گوتنبرگ

ما، بدون شما پیروز نمی شویم!

به قتل رسیدن مرد ایرانی سی ساله در سوئد