بایگانی

نامه‌ای سرگشاده به پیشگاه کارگران، سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری بین‌المللی و همه وجدان‌های آگاه

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: اسماعیل بخشی و حامیان بازداشتی اعتراضات هفت تپه را آزاد کنید

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به مقامات ایران برای آزادی و رفع تعقیب و فشار بر “بازداشت شدگان روز جهانی کارگر” و “بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت روز جهانی کارگر

درخواست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از رئیس جمهور ایران برای لغو احکام زندان دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل: شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری را متوقف کنید! آزادی و امنیت اعضای آی تی اف در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را تضمین کنید!

بیانیه مشترک دو سندیکای مستقل کارگری ایران: با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

نامه سرگشاده: خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس ظالمانه

خودداری مسئولان از اعزام رضا شهابی به بیمارستان علیرغم وخامت حال

لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم

جلوگیری از سفر داود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه