بایگانی

شیوع کرونا در زندان

علاوه بر تمامی مشکلات و فشارها بر زندانیان، اکنون خطر امیکرون در زندان ها جان زندانیان را تهدید میک …

نرگس محمدی: در هیچ دادگاهی شرکت نخواهم کرد

گزارش قوه قضاییه در مورد شاهین ناصری فاقد اعتبار است

جزییاتی بیشتر در خصوص مرگ پرابهام شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ

مرگ مشکوک شاهین ناصری؛ سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل هیات حقیقت‌یاب شد

مرگ مشکوک شاهین ناصری، از شاهدان شکنجه نوید افکاری

برادران افکاری

برادران افکاری یک سال در سلول انفرادی زندان عادل آباد شیراز

توطئه رای سفید

توطئه رای سفید !

قبری‌ که درش از روبه‌رو باز می‌شود

قرنطینه زندان اصفهان، انفرادی «هتل اموات» و حالا کرونا!

‌به کینه‌ورزی و پرونده‌سازی علیه امیر چمنی خاتمه دهید!

زندانی بودن، کسی را محق نمی‌کند

هشدار سازمان حقوق بشر ایران در خصوص اعدام‌های گروهی و کم سابقه تا ساعاتی دیگر در رجایی شهر

سلول انفرادی، از تاریکی انزوا تا باغ‌های روشن تخیل

مستند قائم مقام؛غش در معامله!

انتقال دست‌کم ۶ زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم

رجایی شهر کرج، انتقال دستکم ۱۱ زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

«سلول انفرادی شکنجه و اعتراف تحت فشار فاقد اعتبار است»

ساسان آقایی؛ بیش از دو ماه حبس در سلول انفرادی بند ۲۴۱ اوین و مخالفت با آزادی

شنودشیطان(قسمت دوم)

اعتصاب غذای یک زندانی با لبان دوخته در زندان بروجرد؛ انتقال به سلول انفرادی

انتقال دستکم دو زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان خرم آباد

زندان مرکزی اصفهان؛ انتقال دست‌کم سه زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

وضعیت نامساعد روحی و جسمی مهرداد گریوانی در سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین

اعدام دست‌کم هفت زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج

شروع مجدد اعدام‌های گروهی در زندان رجایی‌شهر؛ انتقال دست‌کم دوازده زندانی به سلول انفرادی جهت اج …

بند ۲۴۱؛ اعمال فشار روانی شدید بر طاهره ریاحی از سوی بازجویان وزارت اطلاعات

معصومه ضیاء از حق تماس محروم شده است؛ بی‌خبری از وضعیت این فعال عرفان حلقه

بیست و چهارمین روز از اعتصاب غذای هنگامه شهیدی: “وصیت نامه‌ام را در دو برگ به بازجو داده‌ام”

بیست و چهارمین روز از اعتصاب غذای هنگامه شهیدی: “وصیت نامه‌ام را در دو برگ به بازجو داده‌ام”