بایگانی

جریان‌شناسی سیاسی در ایران امروز

آرمان “نان کار آزادی” و ایده‌ی “حکومت شورایی”; درنگی بر “حکومت شورایی” از منظر دان …

جنگ اوکراین: جدال نظرها و بحث جنگ «بیناامپریالیستی»

سوسیالیسم بدون مارکس

Bhaskar Sunkara, The Socialist Manifesto: The Case for Radical Politics in an Era of Extreme Inequality, Verso, 2019

مرور و نقد کتاب «مانیفست سوسیالیستی» باسکار سونکارا

در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری

نگاهی به مقاله‌ی «افسردگی چپ و بار گران تاریخ»

کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟

کمون پاریس − زنان و کودکان کمک می‌کنند به انتقال دو توپ گارد ملی به مونمار. طرحی کشیده شده در همان دوران

بازخوانی کمون پاریس

«نونامی» نظام دانش‌بنیاد و آینده‌ی کار و اجتماع

کارخانه‌ی سیمان ری، تاریخ تأسیس 1312

از گسترش و گسستگی تا بی‌نظمی سازمان‌یافته

فریدریش انگلس، ۲۸ نوامبر ۱۸۲۰−۵ اوت ۱۸۹۵

فریدریش انگلس و میراث ماندگار او: به‌مناسبت دویست‌سالگی انگلس

تحریم تشکل‌های قلابی، ایجاد هسته‌های مخفی کارگری، و زمینه‌سازی اتحادیه‌های مستقل

وبینار زمانه: «شوراهای کارگری و کنترل کارگری: درس‌های نظری و تاریخی» با سعید رهنما

صدسالگی «شوراهای کارخانه» تورین

چرا مقاله روش شناسی مارکس اثر استاد سعید رهنما ایراد دارد؟

طرحی برای سازمان‌دهی مقابله با بیماری‌های همه‌گیر

جمهوری اسلامی ایران در حال مرگ

جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی»

چپ و پیکار برای دموکراسی در ایران

طبقه کارگر تنها سوژه وعامل گذار از سرمایه‌داری نیست

برلین – نظامِ گلوبال و بدیلِ آن؛ سخنران: سعید رهنما

درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم

امروز و فردای چپ سوسیالیستی

مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری- شش: گفت‌وگوی سعید رهنما با پیتر هیودیس

اورشلیم: شهری در اضطراب

فلسطین: ناهم‌سازی‌ها، نومیدی‌ها و امید‌ها