بایگانی

مبارزه‌ی طبقاتی کافی نیست

کرونا، خطرمرگ بیش از یک میلیون کودک در جهان؛ نظام سرمایه‌داری مسئول این جنایت است!

رهاورد جنبش طبقۀ کارگر در تاریخ جنبش‌های زحمتکشان جهان

به مناسبت روزجهانی کارگر:مردسالاری، سرمایه‌داری و نژادپرستی درهم تنیده‌اند

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تجدید میثاق کارگران جهان بر ضد سرمایه‌داری!

سیاست مبارزاتی در زمانه‌ی پاندمی

وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند

ویروس کرونا چطور دنیا را تغییر خواهد داد؟

فراسوی فروپاشی: سه تأمل درباره‌ی پیامد ممکن

چهارصد تک‌تومان

بازتولید اجتماعی و پاندمی کرونا

درباره‌ی وضعیتِ اپیدمی

در مورد وضعیتِ اپیدمی

تاوان فاجعه‌ی کرونا

ویروس کرونا بین خصوصی‌سازی نظام بهداشتی و دیگر انحرافات سرمایه‌داری

بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد

بزرگ‌ترین تهدید کرونا بازگشت به اصل خشونت‌آمیز بقا نیست بازگشت به بربریت با چهره انسانی

ویروس کرونا، سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی!

ویروس کرونا و سرمایه‌داری در جهان

نگاهی از دریچه‌ کرونا به اجتماع در شبکه‌های اجتماعی «خودت بمال» و لایک کن!

خاستگاه سوسیالیستی روز جهانی زن

انقلاب چه کسی؟ تاملاتی بر اعتراضات ایران

جهانی‌سازی، انباشت سرمایه و خشونت علیه زنان دورنمای بین‌المللی و تاریخی

قانون سرمایه‌داری و دنیا!

چرا آمارتیا سن را همچنان باید مهم‌ترین منتقد سرمایه‌داری دانست؟

بحران اقلیمی، توافق سبز و سرمایه‌داری

عمر طولانی‌تر از مرحمت سرمایه‌داری نیست

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ گفتگو با محمد مالجو

پیش به سوی تشکل مستقل زنان زحمتکش [*]

به بهانه پرده‌برداری محمد قوچانی از پروژه جدید «کدام؟» کدام سرمایه‌داری؟ کدام نئولیبرالیسم؟