بایگانی

درباره‌ی «مسئله‌ی زن»

تشکل مستقل زنان کارگر

حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟

گویا کلوب‌ها جدیدن باید مأمور رضایت‌سنج استخدام کنند — مشخص است که ما سکشوالیته بشری را اشتباه فهمیده‌ایم

نگرش جدید فوکویاما: «سوسیالیسم باید بازگردد»

زندگی در خدمت پول

چرا رشد نمی‌تواند سبز باشد؟

بحران سرمایه داری

به مناسبت سالگرد بحران اقتصادی ۲۰۰۸ : دهۀ بربادرفته و درس‌ها و وظایف سوسیالیست‌ها

در جستجوی منشأ تبعیض

سرمایه‌داریِ مدرسه

مدرنیته‌­یِ سرمایه‌داری و جستجوی کُردها در روژآوا

اول ماه مه و وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری

چرا امروز دیگر انقلاب ممکن نیست

بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل چهارم*

سرمایه‌داری یا توحش

سیری در اندیشه‌های مارکس در عصر ترامپ

پیروزی در جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیست‌ها

تظاھرات ضد سرمایه‌داری علیه اجلاس جی بیست: به جهنم خوش آمدید!

سرمایه چون اپیدمی

بازدید سرزده لیبرال ها از اجرای دقیق سرمایه داری در ایران

کابینه‌ی تازه‌ی آمریکا: ژنرال‌ها و میلیاردرها

رؤیای دانشگاه­‌های ما محیطی بدون کتاب و کاغذ است

لباس‌ها چه می‌گویند؟

من هم از این کلمۀ برند خیلی بدم می‌آید

جنبش کارگری جهانی و چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم

شکم گوش ندارد

ایده‌هایی برای پراکسیس سیاسی

چرا با ثروتمند شدن هرچه بیش‌تر جوامع، فقر به معضلی حادتر تبدیل می‌شود؟

ما مردم چه می‌خوریم؟ هیچ خبر دارید؟

اقتصاد سیاسی‌ی انسان آزاد (فراوانی در بسندگی است!)