بایگانی

بحران سرمایه‌داری در «تئوری‌های ارزش اضافی»

از ناامیدی تا امیدواری, آینده سرمایه‌داری مرگ انسانیت است

کودکان، کودکی و سرمایه‌داری

فصل دوم: چین و روند ارزش افزایی سرمایه بعد از انقلاب ۱۹۴۹

چرا صحبت‌های «خیابان» از سوی سازمان روز زمین سانسور شد؟

شبیخون مرگبار حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به دارایی‌های عمومی یا سیمای حقیقی خصوصی‌سازی را …

نظریه «دولت‌های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه‌داری واقعا موجود دارد؟

تایتان ها، دایدالوس و روژاوا

هدف اصلی مبارزات زنان: سرمایه‌داری و مردسالاری

سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد

آیا سرمایه‌داری سبز امکان‌پذیر است؟

سرشت‌نشان‌های نولیبرالیسم در ایران

کرونا و بحران سرمایه‌داری – پاندمی، علت یا معلول؟ گفتگو با افسانه پویش

رد فمینیسم امپریالیستی

تقسیم ثروت جهانی در سال ۲۰۲۰

در برابر بازگشت به الگویِ تولیدِ پیش از بحران

بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند

آیا زمین کالا است؟

تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا

بحران جهانی و بازتولید سرمایه

ویروس از بیرون نمی‌­آید

الگویی فراملی برای عدالت اقتصادی و اقلیمی

سرمایه‌داری و پدرسالاری، دو سیستمی که همدیگر را قوت می‌بخشند

مدنیت علیه محافظه‌کاری، همبستگی علیه تفرقه

عواقب نابرابری می‌توانند مُهلک باشند

مارکوزه و مسکنِ کالایی‌شده: به یاد آسیه پناهی

کرونا درباره سرما‌یه‌داری جهانی چه به ما می‌آموزد؟ یا سوسیالیسم یا آخرالزمان

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

نظام سرمایه‌داری عامل اصلی تخریب محیط زیست

درنگی بر ضرورت واژگونی