بایگانی

پیش به سوی تشکل مستقل زنان زحمتکش [*]

به بهانه پرده‌برداری محمد قوچانی از پروژه جدید «کدام؟» کدام سرمایه‌داری؟ کدام نئولیبرالیسم؟

درس‌های کمون پاریس!

“شوک‌درمانی ارزی” مردم را فلج کرد/ سرریزِ چرک و عفنِ نظام سرمایه‌داری بر سر کارگران و فرودستانِ جهان

خشونت سرمایه‌داری علیه کمون پاریس!

زن کارگر، جور کشِ سرمایه‌داری، خانواده و مردان هم‌طبقه‌اش

ابله و دیوانه

درباره‌ی «مسئله‌ی زن»

تشکل مستقل زنان کارگر

حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟

گویا کلوب‌ها جدیدن باید مأمور رضایت‌سنج استخدام کنند — مشخص است که ما سکشوالیته بشری را اشتباه فهمیده‌ایم

نگرش جدید فوکویاما: «سوسیالیسم باید بازگردد»

زندگی در خدمت پول

چرا رشد نمی‌تواند سبز باشد؟

بحران سرمایه داری

به مناسبت سالگرد بحران اقتصادی ۲۰۰۸ : دهۀ بربادرفته و درس‌ها و وظایف سوسیالیست‌ها

در جستجوی منشأ تبعیض

سرمایه‌داریِ مدرسه

مدرنیته‌­یِ سرمایه‌داری و جستجوی کُردها در روژآوا

اول ماه مه و وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری

چرا امروز دیگر انقلاب ممکن نیست

بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل چهارم*

سرمایه‌داری یا توحش

سیری در اندیشه‌های مارکس در عصر ترامپ

پیروزی در جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیست‌ها

تظاھرات ضد سرمایه‌داری علیه اجلاس جی بیست: به جهنم خوش آمدید!

سرمایه چون اپیدمی

بازدید سرزده لیبرال ها از اجرای دقیق سرمایه داری در ایران

کابینه‌ی تازه‌ی آمریکا: ژنرال‌ها و میلیاردرها

رؤیای دانشگاه­‌های ما محیطی بدون کتاب و کاغذ است

لباس‌ها چه می‌گویند؟