بایگانی

جهانی‌سازی، انباشت سرمایه و خشونت علیه زنان دورنمای بین‌المللی و تاریخی

قانون سرمایه‌داری و دنیا!

چرا آمارتیا سن را همچنان باید مهم‌ترین منتقد سرمایه‌داری دانست؟

بحران اقلیمی، توافق سبز و سرمایه‌داری

عمر طولانی‌تر از مرحمت سرمایه‌داری نیست

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ گفتگو با محمد مالجو

پیش به سوی تشکل مستقل زنان زحمتکش [*]

به بهانه پرده‌برداری محمد قوچانی از پروژه جدید «کدام؟» کدام سرمایه‌داری؟ کدام نئولیبرالیسم؟

درس‌های کمون پاریس!

“شوک‌درمانی ارزی” مردم را فلج کرد/ سرریزِ چرک و عفنِ نظام سرمایه‌داری بر سر کارگران و فرودست …

خشونت سرمایه‌داری علیه کمون پاریس!

زن کارگر، جور کشِ سرمایه‌داری، خانواده و مردان هم‌طبقه‌اش

ابله و دیوانه

درباره‌ی «مسئله‌ی زن»

تشکل مستقل زنان کارگر

حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟

گویا کلوب‌ها جدیدن باید مأمور رضایت‌سنج استخدام کنند — مشخص است که ما سکشوالیته بشری را اشتباه فه …

نگرش جدید فوکویاما: «سوسیالیسم باید بازگردد»

زندگی در خدمت پول

چرا رشد نمی‌تواند سبز باشد؟

بحران سرمایه داری

به مناسبت سالگرد بحران اقتصادی ۲۰۰۸ : دهۀ بربادرفته و درس‌ها و وظایف سوسیالیست‌ها

در جستجوی منشأ تبعیض

سرمایه‌داریِ مدرسه

مدرنیته‌­یِ سرمایه‌داری و جستجوی کُردها در روژآوا

اول ماه مه و وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری

چرا امروز دیگر انقلاب ممکن نیست

بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل چهارم*

سرمایه‌داری یا توحش

سیری در اندیشه‌های مارکس در عصر ترامپ

پیروزی در جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیست‌ها