بایگانی

گروندریسه پس از سرمایه، یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی کنیم

سرمایه، قوام بخشی چرخه‌های تولید سود و تخریبات زیست محیطی – ادامه از کتاب دوم

سرمایه، نابودی جانداران پیش درآمد کووید-۱۹ و بروز اپیدمی‌ها

قطعی برق 1400

پای «سرمایه» روی سیم برق

فصل دوم: چین و روند ارزش افزایی سرمایه بعد از انقلاب ۱۹۴۹

(سلب)مالکیتِ فکر عمومی و سازمان‌یابی نیروهای تولیدی در سازوکارهای جهانی سرمایه

پروژه‌های بوم‌گردی؛ راهی به سوی «توسعه»، یا «اعیانی‌سازی» روستاها؟

چرا نباید به سرمایه‌گذاری در بورس ایران اعتماد کرد؟

 تسخیر دولت: پروژه بنیادگرایی بازار

گرسنگی کار خود را خواهد کرد

یک چیزی غیر از این ها هم داریم؛ اقتصادخصولتی!

همۀ ما نئولیبرال هستیم

از سرپناه فروریخته کارگران تا خانه‌های لوکس الهیه/ تهران به اندازه همه حاشیه‌نشینانش مسکن دارد

بانکداری جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی فجایع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ایران.

روژآوا در نزاع کار- سرمایه

سرمایه چون اپیدمی

«سرمایه» در ایران

مارکس و تاریخ

فایل صوتی سمینار مباحثی پیرامون «انباشت سرمایه»

معمای دیوید هاروی

بیلبورد های شهری، میراث سرمایه داری است

از گروندریسه تا سرمایه؛ حسن مرتضوی

مارکس و کینز: پل ماتیک، ترجمه ناصر زرافشان