بایگانی

از بت‌واره‌‌پرستی کالا تا عزمِ غایت‌شناختی

چهار سطح انتزاعِ مفهوم سرمایه نزد مارکس

فاجعه اقتصادی حتمی است، چه باید کرد؟

اقتصاد ایران در سراشیب

بیگانگی، مفهوم مرکزی مارکس برای فهم سرمایه‌داری

از “گروندریسه” تا “سرمایه”, فرایند تحول طرح “نقد اقتصاد سیاسی”

گروندریسه پس از سرمایه، یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی کنیم

سرمایه، قوام بخشی چرخه‌های تولید سود و تخریبات زیست محیطی – ادامه از کتاب دوم

سرمایه، نابودی جانداران پیش درآمد کووید-۱۹ و بروز اپیدمی‌ها

قطعی برق 1400

پای «سرمایه» روی سیم برق

فصل دوم: چین و روند ارزش افزایی سرمایه بعد از انقلاب ۱۹۴۹

(سلب)مالکیتِ فکر عمومی و سازمان‌یابی نیروهای تولیدی در سازوکارهای جهانی سرمایه

پروژه‌های بوم‌گردی؛ راهی به سوی «توسعه»، یا «اعیانی‌سازی» روستاها؟

چرا نباید به سرمایه‌گذاری در بورس ایران اعتماد کرد؟

 تسخیر دولت: پروژه بنیادگرایی بازار

گرسنگی کار خود را خواهد کرد

یک چیزی غیر از این ها هم داریم؛ اقتصادخصولتی!

همۀ ما نئولیبرال هستیم

از سرپناه فروریخته کارگران تا خانه‌های لوکس الهیه/ تهران به اندازه همه حاشیه‌نشینانش مسکن دارد

بانکداری جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی فجایع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ایران.

روژآوا در نزاع کار- سرمایه

سرمایه چون اپیدمی

«سرمایه» در ایران

مارکس و تاریخ

فایل صوتی سمینار مباحثی پیرامون «انباشت سرمایه»

معمای دیوید هاروی

بیلبورد های شهری، میراث سرمایه داری است

از گروندریسه تا سرمایه؛ حسن مرتضوی

مارکس و کینز: پل ماتیک، ترجمه ناصر زرافشان