بایگانی

گزارش یک جنایت*

‌عباسعلی شهریاری‌نژاد (شهریاری) معروف به «آقای اسلامی» و «مرد هزارچهره»

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

عبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد یود!

جعبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد بود!

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه3)

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه۳)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(2)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(۲)

شکنجه؛شایعه ای که سیستماتیک،فنی حرفه ای شد!

پاسخ به آقای رضا پهلوی!

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

باقر ابراهیم زاده: در زندان ساواک شکنجه شدم

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت پنجم(چهره اسناد)

بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین[1]

این یک داستان واقعی ست:بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین

تفاوت مایکل پارنتی و یرواند آبراهامیان

مصاحبه با یک ساواکی و جرم های اشرف دهقانی

چندسال پیش(43)علی شریعتی،29خرداد56،سی ونهمین سالگردوفات

چندسال پیش(۴۳)علی شریعتی،۲۹خرداد۵۶،سی ونهمین سالگردوفات

رفیق حمید اشرف در خاطرات یک ساواکی «بی همه چیز» !

چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم

چندسال پیش(۴۲)پیغام امروز به آیندگان(۱۳اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم

10 mins · ‫#‏چندسال‬ پیش(42)‫#‏پیغام‬ امروز به ‫#‏آیندگان‬(‫#‏13اردیبهشت‬،‫#‏روزجهانی‬ ‫#‏آزادی‬ ‫#‏مطبوعات‬) بخش اول

چندسال پیش(۴۲)پیغام امروز به آیندگان(۱۳اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول

چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷):مجموعه کامل

‫#‏چندسال‬ پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ زندانی و خانواده های زندانیان – محمد شوری

دهه شصت تاریخ فراموش نشدنی در ایران

شکنجه(ی) مجاز

سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست

اندر احوالات من…دولت سایه و…(۷)

ماملت سرکاریم؛اونم چه جور!

در اسلحه خانه ها را به روی مبارزان افغان باز کردم