بایگانی

جابجایی و تحریف مفاهیم: ارزش کجا و ضد ارزش کجا

نگاهی به کتاب “ساواک از تاسیس تا انحلال” از مرتضی موسوی از افسران عالیرتبه ضدجاسوسی ساواک

انقلاب ضرب در انقلاب، می شود: اصلاح

«وقتی راهنما آفتاب است»

به یاد غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)

کار ناتمام شاه را شیخ تمام کرد

خطر شهادت در راه تار و تنبور

هنگامی که ساواکی ها تاریخ نگار می شوند!

گزارش یک جنایت*

‌عباسعلی شهریاری‌نژاد (شهریاری) معروف به «آقای اسلامی» و «مرد هزارچهره»

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

عبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد یود!

جعبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد بود!

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه3)

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه۳)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(2)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(۲)

شکنجه؛شایعه ای که سیستماتیک،فنی حرفه ای شد!

پاسخ به آقای رضا پهلوی!

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

باقر ابراهیم زاده: در زندان ساواک شکنجه شدم

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت پنجم(چهره اسناد)

بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین[1]

این یک داستان واقعی ست:بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین

تفاوت مایکل پارنتی و یرواند آبراهامیان

مصاحبه با یک ساواکی و جرم های اشرف دهقانی

چندسال پیش(43)علی شریعتی،29خرداد56،سی ونهمین سالگردوفات

چندسال پیش(۴۳)علی شریعتی،۲۹خرداد۵۶،سی ونهمین سالگردوفات

رفیق حمید اشرف در خاطرات یک ساواکی «بی همه چیز» !

چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم

چندسال پیش(۴۲)پیغام امروز به آیندگان(۱۳اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم

10 mins · ‫#‏چندسال‬ پیش(42)‫#‏پیغام‬ امروز به ‫#‏آیندگان‬(‫#‏13اردیبهشت‬،‫#‏روزجهانی‬ ‫#‏آزادی‬ ‫#‏مطبوعات‬) بخش اول

چندسال پیش(۴۲)پیغام امروز به آیندگان(۱۳اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول

چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷):مجموعه کامل

‫#‏چندسال‬ پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)من ساواکی نیستم