بایگانی

شکنجه؛شایعه ای که سیستماتیک،فنی حرفه ای شد!

پاسخ به آقای رضا پهلوی!

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

باقر ابراهیم زاده: در زندان ساواک شکنجه شدم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت پنجم(چهره اسناد)

بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین[1]

این یک داستان واقعی ست:بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین

تفاوت مایکل پارنتی و یرواند آبراهامیان

مصاحبه با یک ساواکی و جرم های اشرف دهقانی

چندسال پیش(43)علی شریعتی،29خرداد56،سی ونهمین سالگردوفات

چندسال پیش(43)علی شریعتی،29خرداد56،سی ونهمین سالگردوفات

رفیق حمید اشرف در خاطرات یک ساواکی «بی همه چیز» !

چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم

چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم

10 mins · ‫#‏چندسال‬ پیش(42)‫#‏پیغام‬ امروز به ‫#‏آیندگان‬(‫#‏13اردیبهشت‬،‫#‏روزجهانی‬ ‫#‏آزادی‬ ‫#‏مطبوعات‬) بخش اول

چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول

چند سال پیش(ویژه انقلاب57):مجموعه کامل

‫#‏چندسال‬ پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ زندانی و خانواده های زندانیان – محمد شوری

دهه شصت تاریخ فراموش نشدنی در ایران

شکنجه(ی) مجاز

سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست

اندر احوالات من…دولت سایه و…(7)

ماملت سرکاریم؛اونم چه جور!

در اسلحه خانه ها را به روی مبارزان افغان باز کردم

همنشین بهار: خاطرات خانه زندگان

چند سال پیش(9)استبداداتهام روز.یادداشت آیت الله مکارم شیرازی

چند سال پیش(9)استبداداتهام روز.یادداشت آیت الله مکارم شیرازی

معمای بختیار … !

تصاویری از تظاهرات شانزده آذر ۱۳۵۱ دانشجویان

نقشه پیش فرض در دست های آلوده