بایگانی

حامیان افعی ج.ا در حال عمردهی اش هستند!، فهرست آخرین مطالب جنگ اباطیل و صلح حقیان

حقوق بشر در عصر اقتدارگرایی دیجیتالی

جنایات تروریستی ج.ا (بخش ۳) برای آیندگان(فردای استقرار فرمان‌رَوایی دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر،)، ک …

وزارت ارشاد یکی مراکز فساد آموزشی و انحطاط همه جانبه در ایران

چرا کشور و ملت اسرائیل می‌ماند و کشور و ملت ایران نابود می‌شود؟!، تکمیلی جنایت تروریستی بخش ۲

مبارزه با سانسور عمل به حق آزادی بیان است

آیا شاهد نبرد حرام زاده ها هستیم؟! چرا جنگ اباطیل می گویند؟

هشدار! ۵ سال دیرست دیگر…!، اتحاد و همبستگی برای گذار (براندازی) از ج.ا کلید رمز پیروزی، حقوق بشری آ …

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به …

ادبیات ضدجنگ نوشتن از واقعیتِ کریه جنگ است

دیکتاتوری

پانوشت ها، از درختان آخته تا پدوفیلی، از بدیهیات و اوّلیات حقوق بشری تا فرمان روایی مردمی

درباره‌ی آزادی بیان

جنگی که دیگر مقدس نیست؛ تصویر جنگ در ادبیات داستانی ایران

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

انقلاب مردمی ایرانیان و مبارزه در شرایط ظلمانی آچمز مصنوعی…

ناشران دیاسپورا، کتاب‌به‌دوشانی مخالف سانسور

چرا جمهوری اسلامی از موسیقی رپ می‌ترسد؟

قانون و آزادی بیان

ایران متحد

صلح حقیان: چگونگی پارادوکس حق اللهی با حق الناسی؟!، انحطاط اخلاقی_اجتماعی سیاسی‌بازان در بین احتما …

ما ادبیاتی‌ها

انقلاب چهارم صنعتی- جهالت مدرن

جنگ‌های اباطیلی: چرا ما در دوران جهالت مدرن (انقلاب صنعتی چهارم) زندگی می‌کنیم؟!

مفسد آموزشی، خائن به همه جهانیان است حتی به خودش!

روبیکا یا اینستا؟

دعوت از ایرانی‌‎های مقیم خارج برای عبور از فیلترینگ ایران

چند سئوال در مورد جنبش همجنسگرائی مرد و زن (Gay & Lesbiennes)

چرا آمار فوت کرونا در ایران باید پنهان بماند؟

نقدی بر واقعیتی که به داستان می‌ماند

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

“فیلترینگ در ایران” – طرحی از ستاره گلپایگانی

سانسورِ نرم با واژه‌های توخالی

آزادی رسانه‌های ایران در سالی که گذشت

طرح صیانت: دومین تلاش جدی ایران برای عبور از سانسور سنتی

اقتدارگرایی دیجیتال؛ طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران